Møtereferat

Fylkesbiblioteksjefskollegiet 01. september 2020.
Vedlegg: Aktiv formidling – prosjektskisse

Fylkesbiblioteksjefskollegiet 17. juni 2020

Fylkesbiblioteksjefskollegiet 24. – 25. oktober 2019

Fylkesbiblioteksjefskollegiet 25.-26. oktober 2018

Fylkesbiblioteksjefskollegiet 5. september 2017

Fylkesbiblioteksjefskollegiet 3.-4. april 2017

Fylkesbiblioteksjefskollegiet 20. oktober 2016

Fylkesbiblioteksjefskollegiet 09. mars 2016

Fylkesbiblioteksjefskollegiet 20 oktober 2015