Laster Arrangementer

Arrangementer Search and Views Navigation

september 2021

22
sep
Sølvberget bibliotek og kulturhus, Stavanger, Stavanger
Onsdag 22.september kl. 09:00 - 12:00

Bibliotekseminaret i Stavanger 2021

Biblioteket som demokratisk arena

Hva er det politikere og byråkrater snakker om når de snakker om «biblioteket som demokratisk arena»? Hva gjør bibliotekene unike som demokratiske arenaer, og hva hindrer bibliotekene i å være gode demokratiske arenaer? Hvordan løser vi oppgaven «biblioteket som demokratisk arena» i praksis?

Arrangementet vil strømmes.
22
sep
Sølvberget bibliotek og kulturhus, Stavanger, Stavanger
Onsdag 22.september kl. 12:30 - 15:00

Bibliotekseminaret i Stavanger 2021

Kan litteratur redde liv?

Shared reading er en metode for å lese og snakke om litteratur i fellesskap, målet er å åpne litteraturen for folk flest. Metoden er utviklet av organisasjonen The Reader i England, der den er mye brukt i bibliotek, i helse- og sosialsektoren, i fengsel og i rusomsorgen. De siste årene har shared reading fått fotfeste også i Norge, og da særlig i bibliotekene. I 2019 gikk Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune i gang med et stort prosjekt for å etablere lesegrupper etter shared reading metoden i sine fylker, og våren 2021 startet Rogaland fylkesbibliotek et tilsvarende prosjekt med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

Arrangementet vil strømmes.

oktober 2021

20/21
okt
Radisson Blu Alna, Oslo
Onsdag 20.oktober - Torsdag 21.oktober

Biblioteklederkonferansen 2021

BIBLIOTEK OG BÆREKRAFTIGE SAMFUNN

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Bibliotekenes arbeid er synlig i alle hovedmålene, særlig når det gjelder offentlig tilgang til informasjon, tilgang til teknologi og livslang læring. Bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid og har med alle sine besøkende en unik mulighet til å nå ut til befolkningen med kunnskap om bærekraftsmålene og bidra til å skape bærekraftige samfunn. 

28
okt
Nettseminar
Torsdag 28.oktober kl. 10:00 - 14:00

november 2021

24
nov
Nasjonalbiblioteket, Oslo
Onsdag 24.november kl. 10:00 - 15:30

Nyhuus-seminaret 2021

Seminaret er for bibliotekansatte som ønsker påfyll, idéer og utveksling. Det er en presentasjon av gode prosjekter som fortjener å vises fram. Årets tema henger tett sammen med den nye nasjonale bibliotekstrategien. Hvordan skal vi nå ut til nye brukere, hvordan formidle våre tilbud, hvordan gjøre flere til aktive brukere og lesere.

juni 2022

08/10
jun
Århus
Onsdag 8.juni 2022 - Fredag 10.juni 2022
+ Eksporter arrangementer