Kulturrådets innkjøpsordninger

Norsk kulturråd administrerer ulike innkjøpsordninger for litteratur. Formålet med ordningene er å styrke norsk språk og litteratur ved å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet og å gjøre litteraturen tilgjengelig for alle.

Kulturrådet kjøper inn bøkene fra forlagene med midler fra Norsk kulturfond for videreformidling til bibliotekene i Norge. Den økonomiske støtten gis til forlag og forfatter og er i første rekke en støtte for å fremme litteratur. Det er Biblioteksentralen som har ansvaret for å sende ut bøkene til det enkelte bibliotek.

De ulike innkjøpsordningene består av et visst antall titler som blir samlet i kulturfondsett og fordelt på alle kommuner i landet.

Nasjonalbiblioteket fordeler kulturfondsettene

Nasjonalbiblioteket har ansvar for, i samarbeid med Kulturrådet, å fordele kulturfondbøkene på de ulike kommunene i tråd med retningslinjene vedtatt av Kulturrådet.

Nasjonalbiblioteket har utarbeidet en fordelingsnøkkel basert på kommunenes innbyggertall. Nøkkelen avgjør hvor mange kulturfond-sett hvert folkebibliotek blir tildelt.

Fordelingsnøkkelen er oppdatert etter kommunenes innbyggertall i andre kvartal 2022 og gjelder fra 01.01.2023. Det vil bli foretatt en årlig vurdering av om nye innbyggertall skal legges til grunn for fordelingsnøkkelen. 

Fordelingsnøkkel

Kommunen og bibliotekene som mottakere av bøkene

Kulturfondbøkene leveres til folkebibliotekets adresse og det er kommunene som er mottakere av kulturfondsett. Kommunene kan bestemme om de ønsker å dele, bytte eller gi bort sett til skolebibliotek, andre institusjoner eller kommuner. Omfordeling av kulturfondbøker og distribusjon til andre bibliotek og institusjoner er ikke Nasjonalbibliotekets ansvar. Kommunene kan også samarbeide med fylkesbiblioteket om en eventuell omfordeling av sett.

Kulturfondbøker sendes kun til de folkebibliotekene som har blitt tildelt kulturfondsett av Norsk kulturråd i samråd med Nasjonalbiblioteket. Det er ikke mulig for et bibliotek å sette seg på venteliste hos Nasjonalbiblioteket for å motta flere sett, kreve flere sett tilsendt eller takke nei til allerede tildelte sett.

Avtalen om tildeling av kulturfondbøker gjelder inntil Kulturrådet vedtar endringer i retningslinjene. Fylkesbibliotek, grunnskoler og videregående skoler kan i utgangspunktet ikke være formelle mottakere av kulturfondbøker da ordningen bare omfatter folkebibliotekene.

Biblioteksentralen har ansvar for distribuering og levering

Biblioteksentralen har avtale med Norsk kulturråd om distribusjonen av kulturfondbøkene.

Alle henvendelser om levering, adresseendring, plastring og bokutstyr gjøres til:
Biblioteksentralen, 
kundeservice@bibsent.no/
telefon 22 08 39 00 –

De ulike innkjøpsordningene for litteratur

Det er i dag åtte ulike ordninger for innkjøp av litteratur.

1. Ny norsk skjønnlitteratur for voksne

Settet består av 773 eksemplar av bøker for voksne (623 papirbøker og 150 e-bøker)

Dette inkluderer a) Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne, og b) den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne, som omfatter sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok.

2. Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge

Settet består av 1720 eller 1750 eksemplar av bøker for barn og unge (hhv. 1650 papirbøker for barn og unge til og med 4 trinn og 1680 papirbøker for barn og unge fra og med 5. trinn, samt 70 e-bøker)

Dette inkluderer a) Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge, og b)den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge, som omfatter sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok.

Fra 2020 er 200 sett øremerket skolebibliotek. De øvrige settene går til kommunene.

3. Ny norsk sakprosa for voksne

Settet består av 773 eksemplar av bøker for voksne (623 papirbøker og 150 e-bøker)

Ny norsk sakprosa for voksne omfatter sakprosautgivelser skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form.

4. Ny norsk sakprosa for barn og unge

Settet består av 1 720 eller 1 750 eksemplar (1 650 papirbøker for barn og unge til og med 4. trinn og 1 680 papirbøker for barn og unge fra og med 5. trinn, og 70 e-bøker). 

Ny norsk sakprosa for barn og unge gjelder litterære verk som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten og som har barn og unge som målgruppe.

5. Oversatt litteratur

Settet består av 542 eksemplar (502 papirbøker og 40 e-bøker) Omfatter både oversatt skjønnlitteratur og  sakprosa.

6. Tegneserier

Settet består av 703 eller 1680 eksemplar. Gjelder nye norske tegneserier for voksne og barn og unge.

Videre lesing

For andre spørsmål om tildeling av kulturfondbøker, kontakt: Avdeling for bibliotekutvikling: bibliotekutvikling@nb.no

For mer informasjon om innkjøpsordningene, se 

Ofte stilte spørsmål til innkjøpsordningen – Kulturrådet

Ofte stilte spørsmål om kulturfondbøker – Biblioteksentralen