Utlysning av midler

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek.

Prosjektbanken – alle prosjekter på ett sted

Prosjektbanken er en database der vi har samlet alle prosjekter tilbake til 2012. Her kan du finne både søknader og rapporter. Les mer om hva andre har gjort før deg, tiltak og eksempler, tips og rapporter fra gjennomførte og pågående prosjekter.

Artikler om utvalgte prosjekter og tiltak:


Generelt