Statistikk for fag- og forskningsbibliotek

Generelt

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets bibliotek, inkludert fag- og forskningsbibliotek. Statistikken publiseres på våre nettsider og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikkrapportering for 2019

Statistikkrapporteringen for fag- og forskningsbibliotek åpner mandag 3. februar.

Bibliotekenes frist for å levere bibliotekstatistikk er mandag 2. mars 2020.

Dersom dere har spørsmål knyttet til bibliotekstatistikk, kan disse sendes til statistikk@nb.no.

Arkiv