Statistikk for fag- og forskningsbibliotek

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets bibliotek, inkludert fag- og forskningsbibliotek. Statistikken publiseres på våre nettsider og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB. Tidligere års statistikk finner du nederst på denne siden.

Bibliotekstatistikk for fag- og forskningsbibliotek 2021

Lån

Det ble registrert 1.033.666 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2021. Dette er en økning fra 947.695 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2020.

Inkludert fjernlån til andre bibliotek ligger tallet på 1.284.396 utlån, opp fra 1.171.241 i 2020. Her er ikke sendte kopier inkludert. Inkluderer man også sendte kopier, ligger utlånet på 1.301.498 for 2021. Til sammenligning ble det registrert 1.388.988 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2019, året før koronapandemien. Inkludert fjernlån til andre bibliotek lå tallet på 1.659.696 i 2019.

Besøk

I 2021 ble det registrert 4.900.928 besøk i bibliotekene som har rapportert inn statistikk. Dette er en oppgang fra 4.033.580 besøk i 2020. Både 2020 og 2021 var år preget av koronatiltak og perioder med nedstengninger. Til sammenligning ble det rapportert 9.351.389 besøk i norske fag- og forskningsbibliotek.

Det er verdt å merke seg at det er en god del bibliotek som ikke har rapportert inn tall for fysiske besøk, og at disse tallene derfor ikke viser det totale antallet besøk i bibliotekene.

Nedlastinger/strømmer

For 2021 ble det rapportert inn 25.964.414 nedlastinger/strømmer fra fulltekst- og multimediedatabaser fra fag- og forskningsbibliotekene. Dette er noe høyere enn de foregående årene. I 2020 ble det rapportert inn 23.270.769 nedlastinger/strømmer fra fulltekst- og multimediedatabaser, mens det ble rapportert inn 24.029.031 nedlastinger/strømmer fra fulltekst- og multimediedatabaser for 2019.

Nedlastinger fra Nasjonalbibliotekets databaser er ikke inkludert i disse tallene. De siste årene har det vært knyttet noe usikkerhet til de innrapporterte tallene for nedlastinger/strømmer, noe som antyder at man bør behandle disse tallene med varsomhet.

Generelle kommentarer

I løpet av de siste årene har det blitt gjennomført flere endringer og sammenslåinger av høyskoler og universitet i Norge. Også blant spesialbibliotekene har det blitt gjennomført sammenslåinger og enkelte nedleggelser, noe som fører til at det er færre institusjoner som rapporterer statistikk enn tidligere.

I tillegg er det enkelte bibliotek som av forskjellige grunner ikke har rapportert inn statistikk for 2021 eller ikke har hatt tilgjengelig data for å fylle inn alle feltene. Dette medfører at antallet institusjoner som er inkludert i tallmaterialet varierer noe fra år til år, noe man må ta høyde for når man ser på utvikling i tallmaterialet for norske fag- og forskningsbibliotek.

Klikk her for å se bibliotekstatistikken på SSB sine nettsider:

Historiske skjema og veiledninger

Historiske data