Vilkår for bruk av forum bibliotekutvikling.no

bibliotekutvikling.no er ment for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar og direktekommunikasjon med andre i biblioteksektoren.

Du som registrerer deg som bruker, publiserer selv dine innlegg og kommentarer. Nasjonalbiblioteket følger med på de åpne gruppene og svarer deg om du stiller spørsmål det er naturlig vi hjelper deg med, eller der vi kan vise til andre steder der du kan finne svar. Nasjonalbiblioteket følger ikke med på de lukkede eller skjulte gruppene eller chat-funksjonen (der vi ikke er invitert inn i samtalen), men kan utestenge brukere og slette innhold der vi varsles om oppførsel eller innhold som ikke oppfyller vilkårene for tjenesten. Husk at du selv er juridisk ansvarlig for det du skriver.

Som bruker forplikter du deg til å følge de regler og retningslinjer som er beskrevet nedenfor.

Ansvar for innhold

  • bibliotekutvikling.no fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skader eller ulempe du måtte påføres som følge av at tjenesten brukes i strid med dette regelverket, eller på en måte som bryter mot norsk lov.
  • Innlegg som publiseres i åpne grupper er tilgjengelig for alle registrerte brukere. Du bør alltid være svært forsiktig med å legge igjen sensitiv informasjon som kan misbrukes, også i lukkede grupper.
  • bibliotekutvikling.no fraskriver seg alt ansvar for innhold i de enkelte meldingene. All informasjon legges inn på eget ansvar og gir bare uttrykk for forfatterens syn. Unntaket er meldinger og innlegg der Nasjonalbiblioteket er merket tydelig som avsender.
  • Diskusjoner/innlegg/kommentarer oa. som er i strid med reglene, eller som du mener må sjekkes nærmere av administrator, skal innrapporteres til Avdeling for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket, enten via chatfunksjonen på nettstedet, eller på e-post: bibliotekutvikling@nb.no.
  • Innlegg som er uønsket i forumet er blant annet reklame, forkynnelse, personangrep, trakassering, trusler, pornografisk innhold, rasistiske utsagn, støtende utsagn, spekulering rundt andre brukere, personlige krangler og annet innhold som strider mot norsk lov eller oppfordrer til det, eller strider mot vår oppfatning av god folkeskikk. Det er heller ikke lov å legge ut lenker til sider som inneholder slikt innhold.
  • Administrator forbeholder seg retten til å fjerne, redigere, flytte eller avslutte en dialog dersom dette menes å være nødvendig. Tenk derfor alltid godt over hva du skriver, slik at du er sikker på at det ikke bryter med reglene. Grove eller gjentatte overtredelser av vilkårene kan føre til midlertidig eller permanent utestengelse fra tjenesten, varsling av din internettleverandør og eventuelt varsling til politiet.

Spørsmål vedrørende driften av forumet sendes til Avdeling for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket: nett.bibliotekutvikling@nb.no

Det er ikke tillatt å registrere seg med flere identiteter. Brukerkontoen din er personlig, og brukernavn og passord må ikke utleveres til andre. Ønsker du å skifte brukernavn, ta kontakt på nett.bibliotekutvikling@nb.no