Ressurser

Lån og digitale tilganger fra Nasjonalbiblioteket

Digital tilgang til pliktavlevert materiale, avistjenesten, fjernlån og innlån.

Kunnskapsorganisering

Ressurssider for RDA, klassifikasjon, vokabular og autoritetsregister og metadata.

Utlysning av midler

Nasjonal bibliotekutvikling

Bibliotekstatistikk

Kurs, konferanser og opplæring

Eksterne prosjekter

Annet