Ressurser

Lån og digitale tilganger fra Nasjonalbiblioteket

Digital tilgang til pliktavlevert materiale, avistjenesten, fjernlån, innlån, med mer.

Kunnskapsorganisering

Ressurssider for RDA, klassifikasjon, vokabular og autoritetsregister og metadata.

Kurs, konferanser og opplæring

Informasjon og ressurser fra Nasjonalbiblioteket

Nettsteder fra Nasjonalbiblioteket

Andre relevante nettsteder