Ressurser

Lån og digitale tilganger fra Nasjonalbiblioteket

Digital tilgang til pliktavlevert materiale, avistjenesten, fjernlån og innlån.

Kunnskapsorganisering

Ressurssider for RDA, klassifikasjon, vokabular og autoritetsregister og metadata.

Kurs, konferanser og opplæring

Utlysning av midler

Nasjonal bibliotekutvikling

Tjenester til bibliotek fra Nasjonalbiblioteket