Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Lillestrømbibliotekene skal utvikle et litteraturhuskonsept med arbeidstittel «Litteraturkonsept - INNE» og «Litteraturkonsept - UTE». Konseptet INNE skal ha base i det nye biblioteket som åpner i Lillestrøm by og konseptet [...]

Prosjekteier: Malvik bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Utvikle en varig samarbeidsmodell for kombinasjonsbibliotek, slik at biblioteket vil fungere best mulig for både skolesamfunnet og lokalsamfunnet. Utvikle et samarbeidshjul som danner grunnlaget for et best mulig bibliotektilbud til [...]

Historien om identitetsbygging

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Asker bibliotek

Samlet støtte: 100 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Mål 1 Bærekraftige byer og samfunn er er sentralt i utviklingen av nye Asker kommune. Kortreist kulturvirksomhet er sentralt for å nå målene om et bærekraftig byutviklingsprosjekt som knutepunkt i [...]

Prosjekteier: Sortland – Suortá bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Vesterålsbibliotekene ønsker å få utredet og igangsatt noen av tiltakene som kom frem i prosjektet Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene. Bibliotekene får mer og mer ansvar for å levere tjenester til grunnskolene. [...]

Kva no med Vang folkebibliotek?

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vang bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: - Finne ut om innbyggarane i Vang kjenner til folkebiblioteket sine tilbod og tenester. - Er det aktuelt å utvide biblioteket til å vere meir enn dei fysiske lokala i [...]

Take off for Lesepiloter

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestre Toten bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Formål: Gjennom samarbeid mellom folkebibliotek, skole og skolebibliotek har leseferdighetene hos barn på grendeskoler økt. Hovedmål: 1. Barn bruker en større del av skoletiden og fritiden sin på lystlesing. 2. [...]

Prosjekt Demokratihus

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Hol bibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Prosjekt demokratihus har som generelt mål å sørge for at debatten om den kommende arealplanen for Hol kommune er kunnskapsbasert. Innbyggerne skal kunne komme på møter og workshops og lære [...]

Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Med dette prosjektet ønsker fylkesbibliotekene i Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Rogaland, Viken, og Innlandet å ruste bibliotekansatte i Norge til å arbeide samskapende i praksis. Prosjektets formål: Gjennom [...]

Kuratornettverk for FAIR forskingsdata

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: UiT Norges arktiske Universitet – biblioteket

Samlet støtte: 1 000 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Resultatmål: Prosjektet skal etablera eit kuratornettverk for FAIR forskingsdata på tvers av norske fagbibliotek og andre einingar for forskingsdatastøtte. Nettverket skal vera eit praktisk hjelpemiddel for støttepersonell som skal hjelpa [...]

Ramsalt lesing; vi les Øygarden på langs!

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Øygarden bibliotek

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Målet er å setje fokus på leselyst, leseglede, trivsel og lesedugleik for alle elevane gjennom eit kommunalt leseprosjekt. Undermål: Vi vil slik leggje til rette for eit styrka samarbeid mellom [...]