Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Nordland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 450 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Tiltaket skal føre til at søkerbibliotekenes tjenestetilbud skal bli mer synlig utenfor biblioteket slik at nye brukere nås. Det er et mål at flere, spesielt barn og unge, skal bli [...]

Prosjekteier: Alver bibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Biblioteka i Nordhordland skal samarbeide om å planlegge, utvikle og gjennomføre interaktive arrangement innan Nordhordland UNESCO biosfæreområde. Hovudmåla for prosjektet: - Vekkje engasjement, interesse og kunnskap hos innbyggjarane innan berekraft, [...]

BIBLIOTEKET SOM PODKASTER

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 250 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hovedmål 1 Drammensbibliotekenes satsning på podkast som formidlingsverktøy styrkes. Ønsket resultat: Drammensbibliotekene har økt sin kompetanse, både teknisk og innholdsmessig, hos egne ansatte. Drammensbibliotekene er et regionalt kompetansesenter for podkast [...]

Sakprosa og forskningsformidling i Stormen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hovedmålet er å formidle den siste forskningen omkring aktuelle tema direkte til målgruppen via debatter, foredrag og forskningsformiding på biblioteket. Vi ønsker å samarbeide med ideelle organisasjoner slik som Kreftforeningen, [...]

Rothaugen tar over

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Utvide forståing for kva bibliotek og skulebibliotek kan vere, og bruke denne forståinga til å vidareutvikle begge formar for ungdomsbibliotek. Utforske ein ny form for drift av ungdomsavdelingar og samskaping [...]

Digital kildekritikk

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 500 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Digital kildekritikk, DIGI101, er et grunnkurs i kildekritiske ferdigheter utviklet for førstesemesterstudenter ved UiB. Digital kildekritikk er en vesentlig komponent i den digitale forståelsen, kunnskapen og kompetansen i vårt samfunn. [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Fagkonferanse om barne- og ungdomslitteratur og lesing. Styrke barn og unges forhold til litteratur og lesning gjennom å gi bibliotekansatte og andre som arbeider med barn, litteratur og lesning faglig [...]

Prosjekteier: OsloMet

Samlet støtte: 1 050 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Stimulere til livslang læring og mer bruk av åpen forskning og forskningsbasert kunnskap i befolkningen. Øke verdien av folkebibliotekene som åpne, uavhengige og tilgjengelige kunnskaps- og læringsarenaer ved å styrke [...]

Jakten på sannheten

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Å bygge robuste mediebrukere i dagens informasjonssamfunn. Målet for prosjektet er gjennom nye samarbeid å utvikle bibliotekenes bidrag til økt kunnskap og kompetanse hos unge til å navigere i informasjonsstrømmen. [...]

Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Formålet med prosjektet er å utvikle en felles formidlingsløsning for bibliotekene i Rogaland som gir en mer gjenkjennelig, moderne og brukervennlig tjeneste for publikum, samtidig som det bidrar til økt [...]