Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Sykkelbibliotekaren

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Bærum bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Å videreutvikle bibliotekets tilbud til alle, uavhengig av funksjonsnivå, og å formidle og bringe samlingen ut av bibliotekrommet.

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Tiltaket har som mål å kombinere to av våre viktige formidlingsfelt, litteratur og film, for å øke interesse rundt begge. Vi ønsker å realisere potensialet som ligger adaptasjoner av bøker, […]

LitteraTUR

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Lørenskog bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målsetninger for del 1 av prosjektet: • Litteraturformidling utenfor biblioteket og til grupper som ikke leser mye fra før • Litteratur- og kunnskapsformidling til grupper med begrensede språkferdigheter • Treffe […]

«Jakten på sannheten» ut til alle

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Effektmål: Bygge robuste mediebrukarar. Utvikle biblioteka sitt bidrag til auka kunnskap og kompetanse i å navigere trygt i informasjonsstraumen. Resultatmål: Utvikle ein modell for fylkesbibliotek som ønskjer å tilby «Jakten […]

Aktiv formidling i Innlandet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 410 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Formål: Bibliotekene i Innlandet skal være formidlingsarenaer som fremmer leselyst og leseglede Tiltaksmål: Økt utlån i folkebibliotekene i Innlandet Ha flere arenaer for lesefellesskap Økt bruk av bibliotekenes digitale ressurser […]

Kritisk tenkning i den digitale tidsalder

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetet i Agder. Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målet med dette forprosjektet er å kartlegge og etablere et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og folkebibliotekene i Agder-regionen. Vi ønsker å styrke vårt arbeid med formidling av informasjonskompetanse, spesielt rettet mot […]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: – Å bidra til økt utlån av bøker som ikke er bestselgere. – Å heve nivået på litteraturformidlingen på biblioteket, ved å jobbe systematisk med formidling gjennom ulike kanaler og […]

Klar-Ferdig-Les!

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Notodden bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: • Leselyst! Tilrettelegge for gode opplevelser rundt bøker og lesing, skape bånd mellom litteraturen og leseren. • Styrke foreldrenes bevissthet for deres rolle for barnas språkutvikling. • Bli bedre kjent […]

Sammen om lesing

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 900 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Sammen om lesing vil koble lokale krefter som i fellesskap skal arbeide frem løsninger og tiltak som skaper leselyst for en utvalgt målgruppe. De ni kommunene i Innlandet som deltar […]

Under radaren

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Voss bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Hovedmålet for prosjektet vil være å øke utlånet av kvalitetsbøker som vanligvis går under lånernes radar. For å kunne måle dette konkret vil vi ta utgangspunkt i etablerte forfatterskap som […]