Prosjektbank

Filtrer

Søk

År

Kategori

Fylke

  Nordisk barnebokkonferanse

  NORDISK BARNEBOKKONFERANSE 2019 Bakgrunn og formål Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skal arrangeres for tredje gang på Sølvberget 4. – 6. februar 2019. Formålet er å skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, meningsutveksling og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Litteratur for barn og unge er […]

  PhDportal.uib

  Doktorgradsavhandlingene er viktige for profilering av norske forskningsresultater. Dagens forskere og studenter ønsker enkel tilgang til vitenskapelige publikasjoner online. Likevel er norske doktorgradsavhandlinger i liten grad tilgjengelig elektronisk. Mange av dem kun finnes i trykt utgave på biblioteket og er vanskelig tilgjengelig for brukere utenfor institusjonen. Målet er at nye effektive løsninger for elektronisk innlevering, […]

  GRANITOL vol. 2

  BAKGRUNN I januar 2016 arrangerte fylkesbibliotekene i Oppland og Hedmark, i samarbeid med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag bibliotekfestivalen GRANITOL. Ønsket var å arrangere en annerledes og nyskapende nordisk bibliotekkonferanse, hvor hovedmålet var å gi deltakerne nye ideer og et engasjement for å videreutvikle bibliotek sitt. Stikkord for GRANITOL i 2016 var SKAPE, UTVIKLE, INVOLVERE. Festivalen hadde […]

  Formidling og medvikrning mot nytt bygg

  Siljan kommune skal bygge nytt bibliotek i sentrum! Det er vedtatt i kommunens økonomiplan at det skal brukes 45 millioner til nytt bibliotekbygg med en sentral beliggenhet i kommunen. I dag ligger biblioteket i utkanten av bygda og er dårlig tilrettelagt for å imøtekomme dagens krav til hva et folkebibliotek skal være. Heldigvis er det […]

  Eg e fra Haugesund

  Introduksjon Haugesund har siden 1800-tallet vært en av de viktigste byene for Norge som sjøfartsnasjon og hjemstedshavn for mange store og små skipsredere. Som tradisjonsrik kyst- og havneby er Haugesund en viktig del av kulturminnevernet. Byen holder fortsatt stand som sentral kyst- og sjøfartsby, hvilket bekreftes av Regjeringens flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund i 2005. […]

  Morgendagens veileder

  Store endringer i den teknologiske utviklingen de seneste 10-20 årene påvirker jobben til den tradisjonelle referansebibliotekaren. Brukerne blir mer og mer selvforsynte i informasjonsinnhentingen. Hvordan har dette påvirket arbeidet i referanseskranken? Og hva er veien videre? Referansebibliotekarenes erfaring sier at antallet dype referansespørsmål har gått ned, og typen spørsmål også har endret seg, men det […]

  Sjangerskolen

  BAKGRUNN I forbindelse med prosjektet Lesersørvis i folkebibliotek (2013) ble det i Telemark utviklet en kursrekke for bibliotekansatte. En del av kursrekken var å invitere inn kompetansepersoner på ulike litterære sjangre. Gjennom foredrag ble deltakerne gjort kjent med en litterær sjanger og ulike nøkkeltitler innenfor sjangeren. Det blir i dag utviklet et nettkurs om lesersørvismetoden […]

  Folkebibliotek som kunnskapsaktør

  SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN Troms fylkesbibliotek søker om midler til et treårig utviklingsprosjekt Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Folkebibliotek og universitetsbibliotek har et klart og tydelig samfunnsoppdrag om å fremme opplysning og utdanning. Prosjektet tar utgangspunkt i dette oppdraget. Målet er å forbedre bibliotektjenesten innafor området kunnskap og opplæring ved å organisere arbeidet slik at det gir tettere […]