BaseBibliotek

BaseBibliotek er et samlet register over alle norske bibliotek (og deres utenlandske fjernlånsforbindelser) som har fått tildelt et norsk biblioteknummer.

Basen er først og fremst en adressekatalog, men inneholder også andre opplysninger om bibliotekene som angår fjernlån. De ulike biblioteksystemene, som for eksempel Bibliofil og Mikromarc henter sine opplysninger fra BaseBibliotek. Det er derfor viktig at bibliotekene selv passer på å holde opplysningene sine oppdatert!

BaseBibliotek oppdateres daglig og endringer i basen blir synlige i biblioteksystemene til neste dag.

Hva kan biblioteknummer og passord brukes til? Noen eksempler

Depotbiblioteket
Her kan bibliotek bestille enkelttitler fra NBs depotbibliotek.

Biblioteksøk
En tjeneste som gir én inngang til norske bibliotekkataloger.

Oria
En søkemotor som gir tilgang til felleskatalogen for alle BIBSYS-bibliotek, det vil stort sett si bibliotek i høgskole- og universitetssektoren.

Det flerspråklige bibliotek (DFB)
Her kan bibliotek bestille enkelttitler og bokpakker på ulike språk, for å tilby morsmålslitteratur til språklige minoriteter i Norge.

Bestille nummerserier for Bibliotekkortet
For å unngå at brukere får utdelt like nummer på kortene, må hvert bibliotek bestille og hente lånernummer fra et felles nasjonalt register.

Hvilke krav stilles for at biblioteket/institusjonen skal få Nasjonalt biblioteknummer?

Nasjonalt biblioteknummer tildeles for å kunne bestille og yte fjernlån mellom norske bibliotek. Tildelingen av biblioteknummer forutsetter at biblioteket ivaretas av en person som:

  • er bibliotekar, eller i det minste har kjennskap til fjernlånsarbeid i bibliotek
  • registrerer og vedlikeholder alle relevante data om biblioteket i BaseBibliotek
  • opererer i samsvar med etablert fjernlånspraksis, se: Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek
  • ikke utleverer passordet til noen utenfor biblioteket

Dersom disse kravene ikke kan oppfylles, blir alternativet enten å benytte Bibliotekkortet , eller opprette egne lånekort for institusjonen i hvert enkelt bibliotek det bestilles fjernlån fra.

Utenlandske bibliotek kan få norsk biblioteknummer ved behov. De kan enten be om det selv eller et norsk bibliotek kan be om det.

Rettelser i BaseBibliotek

Det er bibliotekene selv som er ansvarlige for at opplysningene i BaseBibliotek er korrekte. Bibliotekene kan logge inn og gjøre rettelser selv, eller gi beskjed om ønsket endring til basebibliotek@nb.no.

Hovedbibliotek kan rette i postene til sine filialer med hovedbibliotekets passord, og fylkesbibliotek har på samme måte mulighet for å rette på vegne av «sine» bibliotek.

Her er en kort liste over noen særlig viktige felt som alltid bør ha korrekte data:

  • Institusjon/bibliotek
  • Gateadresse
  • E-postadresse (vi anbefaler en upersonlig adresse)
  • Hjemmeside
  • Organisasjonsnummer for fakturering (vanligvis kommunens eller fylkets nummer)
  • Fakturareferanse (slik din institusjons regnskapsavdeling foretrekker det)

Bibliotekene har anledning til å legge inn informasjon om at fjernlånet er midlertidig stengt i BaseBibliotek. Dette er viktig blant annet fordi Biblioteksøk sjekker dette feltet og hopper over bibliotek som er stengt for fjernlån når den ser etter bestillingsbibliotek.
Alma-bibliotek som ønsker å stenge for fjernlån, må i tillegg følge veiledningen fra Unit. Veiledning for stenging av fjernlån fra Unit.

Å registrere midlertidig stenging av fjernlån i BaseBibliotek gjøres ved å logge på, og fylle ut datofeltene bak teksten «Hvis midlertidig stengt, fyll inn datofeltene». Hvis man ombestemmer seg, så kan man bare klikke vekk datoene ved hjelp av kryssene. Husk å lagre helt nederst. Meldingen om stengt vil fjernes automatisk når vi har kommet til siste dato.

Ta gjerne kontakt med oss på basebibliotek@nb.no, hvis det er spørsmål om, eller kommentarer til, tjenesten!