Om fylkesbibliotekene

På dette nettstedet poster vi møtereferater og annen informasjon om hvordan fylkesbibliotekene samarbeider for å oppfylle biblioteklovens Kapittel III: 

Bibliotekloven kap 3