Formidlingsløsning

Felles prosjekt for folkebibliotekene

Våren 2024 jobber fire representanter for ulike deler av bibliotek-Norge om å kartlegge behovet for ny felles formidlingsløsning for alle folkebibliotekene i landet. Arbeidet skal resultere i en kravspesifikasjon som igjen skal tas med inn i arbeidet for å anskaffe ny formidlingsløsning. 

Formidlingsløsning – hva mener vi med det?

Begrepet formidlingsløsning er tatt i bruk fordi det åpner opp for flere muligheter enn begrepet «nettsideløsning». En formidlingsløsning kan bestå av flere komponenter som til sammen utgjør løsningen som biblioteket skal ta i bruk for å formidle sine tilbud og tjenester. Slike komponenter kan være nettside, app og infoskjermløsning for å nevne noen.  

Folkebibliotekene i Norge er mange og varierte. Det er behov for et felles løft som gjør det lettere for folkebibliotekene å nå ut med informasjon, tilbud og tjenester til befolkningen. Og ikke minst er det viktig å finne en formidlingsløsning som kommer publikum til gode. Det skal være lett for alle å søke opp og finne frem til informasjon fra sitt folkebibliotek, for å finne ut hva som skjer av aktiviteter og arrangement, finne noe å låne, melde seg på kurs eller verksteder, eller lese anbefalinger, se videoer og strømmede arrangement og lytte til podkaster som biblioteket har laget.  

Aktiv og helhetlig formidling 

En felles formidlingsløsning for alle folkebibliotekene i landet må være skalerbar slik at den er hensiktsmessig å ta i bruk for både små og store bibliotek. Løsningen skal inspirere og legge til rette for at det blir enklere for ansatte å drive med aktiv og helhetlig formidling både i bibliotekrommet og på nett.  
 
I dag kan du bruke bibliotekkortet til å logge deg på flere digitale innholdstjenester, som Bookbites for e-bøker og lydbøker og Filmoteket for strømming av film. Det er mange plattformer og innlogginger å holde styr på. Med en felles formidlingsløsning for alle folkebibliotekene vil vi gjøre det lettere for publikum å få en samlet oversikt over bibliotekets mange tilbud. Målet er at du trenger bare logge deg på én gang, og få tilgang til det mest av innholdet som biblioteket tilbyr. På den måten vil det være mulig å søke opp et ønsket tema, og få treff både fra den fysiske samlingen som kan reserveres, men også digitalt materiale som kan strømmes. 

Mer tilgjengelig

I følge Norsk Kulturbarometer 2023 – Bibliotekutvikling er det 2 av 10 som oppgir at de «brukte folkebibliotekets tjenester på internett eller app» i 2023. Det er ikke så mange, men det er en oppgang fra 14 % i 2021 til 18 % i 2023, og vi ser for at disse tallene kan øke vesentlig i årene som kommer om bibliotekene blir mer tilgjengelige på nett med bedre løsninger enn det som brukes i dag.

2 av 10 bruker folkebibliotekets tjenester på internett eller app (Norsk Kulturbarometer 2023).