Avdeling for bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket er statens utviklingsorgan for bibliotekfeltet og skal bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Avdeling for bibliotekutvikling har hovedansvaret for dette.

Hva gjør vi?

Forvaltning

Utvikling

Samarbeid, rådgiving, kompetanseheving

Kontakt oss

Mandat

Virksomheten til avdeling for bibliotekutvikling er hovedsakelig basert på:

Mandatet sier at Nasjonalbiblioteket skal bidra til å utvikle og styrke bibliotekene som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner gjennom tjenesteutvikling og i dialog med norske folke- og fagbibliotek.

Mandatet påpeker også at Nasjonalbiblioteket skal være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som bibliotek og andre kulturinstitusjoner kan benytte seg av. Dette gjelder særlig innenfor strategisk viktige områder for Nasjonalbibliotekets egen virksomhet, som opphavsrett, konservering av papir, foto og film, digital bevaring og utvikling av autoritetsregistre og metadatastandarder.