Personvernerklæring for bibliotekutvikling.no

Her beskrives hvordan Nasjonalbiblioteket samler inn og behandler personopplysninger på nettstedet bibliotekutvikling.no/bibliotekutvikling.nisje.io, i henhold til personvernforordningen (2018) GDPR.

På https://nb.no/personvernerklaering/ finner du ytterligere informasjon om hvilke rettigheter du har som registrert, samt generell informasjon om hvordan Nasjonalbiblioteket behandler dine personopplysninger. Du kan også kontakte Nasjonalbiblioteket dersom du har spørsmål om behandling av personopplysninger som ikke besvares i disse dokumentene.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig: Nasjonalbiblioteket

Personvernombud: Pål Rosseland Tvedt

Henvendelser om personvern kan rettes til personvern@nb.no

Behandling av personopplysninger på bibliotekutvikling.no uten innlogging

Ved bruk av nettstedet uten å logge inn, vil ingen personopplysninger behandles. Det samles inn nettsidestatistikk som hjelpemiddel for å gjøre nettsidene bedre, men statistikkinnsamlingen foregår anonymisert og behandles aggregert. Se forøvrig Nasjonalbibliotekets personvernerklæring.

Behandling av personopplysninger på bibliotekutvikling.no med innlogging

Som innlogget bruker foretar Nasjonalbiblioteket en rekke ulike behandlinger av personopplysninger. Der disse involverer en tredjepart (Dekode Interaktiv AS), er dette forholdet regulert av en databehandleravtale.

Oppretting av brukerkonto på nettstedet

System:

nisje.io

Formål:

Gi brukeren tilgang til de sosiale tjenestene på nettstedet, sikre at brukerens innstillinger, innlegg og direktemeldinger bevares.

Behandlinger som utføres:

 • Innsamling av personalia
 • Registrering av gruppemedlemskap og interesser

Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Passord (kryptert)
 • Eventuelt arbeidssted
 • Interesser (valgfritt)
 • Dato for oppretting av bruker
 • Dato for forrige innlogging
 • Innstillinger for varslinger (med tidsstempel)

Behandlingsgrunnlag:

Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode:

Brukerkontoer og tilhørende personopplysninger slettes eller anonymiseres etter tre års inaktivitet. Bruker kan selv velge å avslutte avtaleforholdet før denne tid.

Publisering av innhold på nettstedet (diskusjonsinnlegg, artikler, spørsmål etc.)

System:

nisje.io

Formål:

Tilby brukerne på bibliotekutvikling.no en mulighet til å delta i diskusjoner, enten i åpne eller lukkede grupper. Tilby brukerne en mulighet til å opprette og dele kunnskapsressurser.

Behandlinger som utføres:

Bevaring av ytringer, enten som diskusjonsinnlegg, spørsmål eller kunnskapsressurser.

Kategorier av personopplysninger:

 • Tidspunkt for ytring
 • Navn på forfatter
 • Innhold i ytring

Behandlingsgrunnlag:

Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode:

Brukerkontoer og tilhørende personopplysninger slettes eller anonymiseres etter tre års inaktivitet. Bruker kan selv velge å avslutte avtalen og dermed slette sin profil og sine øvrige data.

Bruk av chat-funksjonaliteten på nettstedet

System:

nisje.io

Formål:

Tilby mulighet for å sende direktemeldinger mellom to eller flere brukere på bibliotekutvikling.no

Behandlinger som utføres:

 • Oppretting, deling og bevaring av direktemeldinger
 • Tidspunkt for direktemelding

Kategorier av personopplysninger:

 • Avsender
 • Mottaker
 • Innhold i direktemeldinger

Behandlingsgrunnlag:

Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode:

Brukerkontoer og tilhørende personopplysninger slettes eller anonymiseres etter tre års inaktivitet. Bruker kan selv velge å slette sin profil og sine øvrige data.

Søknad om prosjektmidler eller sluttrapportering på prosjekt

System:

nisje.io

Formål:

Tilby mulighet for å søke om prosjektmidler og levere prosjektrapporter på bibliotekutvikling.no

Behandlinger som utføres:

Oppretting, deling, tilgjengeliggjøring og bevaring av prosjektsøknader og -rapporter

Kategorier av personopplysninger:

 • Ansvarlig for prosjektet
 • Kontaktinformasjon til ansvarlig person
 • Leder for søkende bibliotek
 • Innhold i prosjektsøknad/-rapport

Behandlingsgrunnlag:

Innsamling av data: Artikkel 6 (1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Tilgjengeliggjøring av data: Artikkel 6(1) c – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige, jfr. Arkivlovgivningen og Offentlighetsloven.

Lagringsperiode:

Oppføringer i prosjektbasen skal som hovedregel ikke slettes.

Retten til å bli glemt

Som bruker på bibliotekutvikling.no, kan du selv velge å avslutte ditt medlemskap. Alle dine persondata vil i så tilfelle slettes eller anonymiseres. Du kan også henvende deg til Nasjonalbiblioteket for å få hjelp til å slette brukerprofilen din.

Dersom du ønsker innsyn i informasjonen vi har lagret om deg, kan du kontakte Nasjonalbiblioteket.

Kontaktinformasjon.
mailto:personvern@nb.no

personvern@nb.no

Se for øvrig Nasjonalbibliotekets personvernerklæring for våre generelle vilkår for behandling av personopplysninger.