Statistikk for folkebibliotek

Generelt

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Mandag 3. februar vil nettsiden for rapportering av bibliotekstatistikk for 2019 åpnes.

Frister

Folkebibliotek: 2. mars
Mobile bibliotek: 2. mars
Fengselsbibliotek: 2. mars
Fylkesbibliotek (eget skjema): 23. mars
Fylkesbibliotek (kontroll av folkebibliotek og mobile enheter): 23. mars
Fylkesbibliotek (kontroll av skolebibliotekstatistikk): 29. april

Arkiv