Bibliotekstatistikk

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for landets folkebibliotek, fagbibliotek og forskningsbibliotek.