Depotbiblioteket

Depotbiblioteket eier en så godt som komplett samling av norske monografier og tidsskrifter, mikrofilmer av norske aviser og tidsskrifter samt norske lydbøker utgitt fra og med 2004. I tillegg har vi samlingen ‘Det Flerspråklige Bibliotek’ som består av over 90 000 bøker på mer enn 60 forskjellige språk, filmer og språkkurs.

Samlingen er bygd opp av overført, pliktavlevert og innkjøpt materiale.

Fjernlån fra Depotbiblioteket

Bibliotek kan bestille fra vår samling via Oria eller eget biblioteksystem.

Bestillinger fra Det Flerspråklige Bibliotek sendes via DFBs nettsider: www.dfb.no.

Privatpersoner som ønsker å låne fra samlingen, må henvende seg til nærmeste bibliotek.

Kontakt Depotbiblioteket

Tlf. fjernlån: 75 12 12 82
Tlf. DFB-purringer: 75 12 12 66
E-post: depotbiblioteket@nb.no

Overføre publikasjoner til Nasjonalbiblioteket

Norske bibliotek kan overføre publikasjoner til Depotbiblioteket. Materialet vi tar inn skal ha utlånskvalitet.

Returnere lån til Depotbiblioteket?

Lån returneres til Depotbiblioteket, biblioteknummer 0183300.
Dette gjelder også retur av publikasjoner fra vår flerspråklige samling.