Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur

Tibi (tidligere NLB) er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket som lager og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. Formålet med tjenesten er at mennesker som har vansker med å lese visuell tekst, skal kunne delta i samfunnet på linje med andre.

Tilrettelagt litteratur fra Tibi er et supplement til folkebibliotekenes tilbud. Ved å kjenne og formidle tjenesten, bidrar bibliotekene til at flere får tilgang til bøker og informasjon.

1682986444

Kort om tjenesten

  • Tibi lager og låner ut lydbøker, e-bøker og punktskriftbøker til barn, ungdom, studenter og voksne.
  • Lånerne har nedsatt syn, dysleksi, ADHD og fysiske- eller kognitive utfordringer som gir lesevansker.
  • Tibi har tusenvis av bøker i alle sjangre og produserer nye titler hver dag. Samlingen inneholder alt fra krim og spenning til faktabøker og lyrikk. Aviser og tidsskrifter i lydutgave er del av tilbudet.
  • Studenter i høyere utdanning kan låne tilrettelagt studielitteratur hos Tibi.

Kurset Tibi i verktøykassa – tilrettelagt litteratur til alle som trenger det, er laget for deg som jobber i bibliotek.

Kurset ligger i Kompetansebanken