Spillformidling i bibliotek

I dette nettkurset samler vi ulike typer praktisk informasjon som nye og erfarne spillformidlere kan få bruk for. Kunnskapsgrunnlaget består i stor grad av erfaringer fra norske bibliotek, men med belegg i statistikk og teoretiske modeller.

For deg som er ny til spillformidling er kurset bygget for å tilby en naturlig progresjon – fra idefase og søknadsskriving til praktisk formidling og daglig bruk. Samtidig er kurset delt opp med menyer og lenker, slik at du enkelt kan hoppe mellom de delene som er aktuelle for deg.

Vi går gjennom anbefalte typer maskinvare, konkrete spilltips, og ikke minst finner du cases basert på flere av bibliotekene som er aktive på spillformidling, og en fyldig del med praktiske formidlingstips.

Til slutt har vi en detaljert guide til åndsverklov og rettigheter for bruk av spill i bibliotek, skrevet av Nasjonalbibliotekets jurister. 

De ulike delene er:

  1. Planlegging og tilrettelegging
  2. Innkjøpstips: Maskinvare
  3. Innkjøpstips: Spill
  4. Oppsett og sikkerhet
  5. Åndsverklov og bruksrettigheter
  6. Formidling
  7. Cases

Hvem står bak?

Spillorganisasjonen Bibliogames har hatt ansvaret for regi og ferdigstilling.

Etableringen av erfaringsgrunnlaget og diskusjonene om hva som bør med, har vært et samarbeid mellom Bibliogames, Bergen offentlige bibliotek, Gjøvik folkebibliotek, Trondheim folkebibliotek, Horten folkebibliotek og Asker videregående skole. En spesiell takk går også til Nasjonalbibliotekets juridiske avdeling som bidro med del fem, guiden til spill i bibliotek og åndsverklov. Vi håper dere får nytte av kurset, og sitter du på egne erfaringer som ikke har kommet godt nok frem, tar Bibliogames gjerne mot tilbakemeldinger. Sammen blir vi bedre!

Kurset er utarbeidet på bestilling fra Nasjonalbiblioteket og er et bidrag til den økte satsningen på spill i bibliotek.