1.1 Den gode dialogen – hva skal vi skape?

Det å få lov å starte et prosjekt du brenner for, er en fantastisk følelse. Du føler at du får brukt fagkunnskapene dine på en ny og spennende måte, samtidig som du skaper noe positivt for de rundt deg. I en slik fase kan det være lett å glemme at ikke alle er like entusiastiske som deg. Både brukere og ansatte kan ha egne ideer for bruk av ressursene, og en god dialog kan være avgjørende for støtten du får videre. Medvirkning er et nøkkelord.

Vi kan skille mellom intern og ekstern medvirkning. Intern medvirkning kan like mye som faktisk medvirkning handle om å høre ut andres meninger slik at ingen føler seg overkjørt eller utelatt. Samtidig kan det være muligheter for samarbeid, og ikke minst flerbruk av areal.

Ved å legge til rette for ekstern medvirkning kommer vi fort over på innholdssiden. Her kan du få verdifulle tips til innhold og innretning. Det er tross alt de som skal bruke tilbudet til daglig, og både vaner og preferanser kan variere mye fra sted til sted.

For å finne de mest entusiastiske gamerne kan spill- og ungdomsklubber kan være gode steder å starte. Hyperion kan kontaktes for en oversikt over spillforeninger å samarbeide med i ditt nærmiljø. Denne paraplyorganisasjonen deler ut støtte på vegne av staten, og favner alt fra lesesirkler og cosplay, til LAN-grupper. Samtidig kan det være lurt å ikke begrense seg til spill- og ungdomsmiljøer. Foreldre kan også ha verdifulle innspill om bekymringer og ønsker på barnas vegne, mens miljøarbeidere og helsesykepleiere har god oversikt over unge og hva som rører seg i lokalmiljøet. Derfor kan det lønne seg å ha en åpen prosess, som et folkemøte hvis det er snakk om større satsninger.

The gathering – et stort samarbeidsprosjekt som hvert år gjennomføres av flere hundre frivillige med hver sin kompetanse.

Møteplasser og medvirkning er verdier ungdom etterspør, og ved å få skape noe i fellesskap med biblioteket får brukerne ta del i en sosial, kreativ prosess som gir erfaringer for livet. Den nye barne- og ungdomskulturmeldingen understreket behovet for arenaer hvor barn og ungdom kan være både skapere, utøvere og deltakere. Stiftelser som Sparebankstiftelsen DNB satser også på å støtte tilbud for barn og unge. I lys av dette er det kanskje ikke så vanskelig å forstå den suksessen både Spillerom 37 på Horten og Spillhuset på Bærum har hatt med denne metoden.

Ikke bare samler tilbudene deres de lokale unge, men de styrker folkehelse og kulturell aktivitet. Dette har i sin tur bidratt til bevilgninger om egne stillinger til drift.

Fordeler med medvirkning kan være:

  • Engasjement og oppmerksomhet rundt prosjektet
  • Trygghet rundt at du bygger det riktige tilbudet
  • Nettverksbygging og samarbeidsavklaring
  • Tilgang på frivilliges hender og kompetanse
  • Samfunnsbygging –publikum skaper sitt eget tilbud. For mange kan dette være en vei til økt tilhørighet og bedret helse.
  • Bred støtte styrker argumentasjonen i søknadsprosesser

Avslutningsvis vil vi si at medvirkning er fint, men det er ikke svaret på alt. God medvirkning avhenger også av de riktige personene å samarbeide med, og de er ikke alltid tilgjengelig. Det vi foreslår er derfor å bruke dette som et av flere virkemidler. I del 1.2: Design thinking – en modell for medvirkning deler Bergen offentlige bibliotek sine erfaringer med medvirkning under etableringen av barnebiblioteket Sletten BibLab

Lenker: