6.3 Spill og læring

6.3 Spill og læring

Foredrag

Foredrag i bibliotek er vanligvis relatert til kultur, og gjerne et dagsaktuelt tema eller fenomen som samler lokalbefolkningen. Mange foreldre ønsker å lære mer om spill, og foredrag om spill og oppvekst dekker gjerne spørsmål om aldersgrenser og PEGI-symbolenes betydning, populære spill og trender man bør passe på, grensesetting og passende mengde spilletid. Andre varianter knytter an til de klassiske mediesakene: spill, vold og avhengighet.

Av mer aktuelle tema kan nevnes spill og karriere. Fra bibliotekar og journalist – til spillutvikler og E-sport utøver, finnes det i dag en rekke måter å jobbe med spill på. I Norge er spillmiljøet ennå så lite at det er enkelt å få kontakt med interessante navn. For eksempel Catharina Bøler og Elin Vestøy som har vunnet Bafta-prisen for My Child Lebensborn og turnert innenfor Den kulturelle skolesekken.

Det man også kan se nærmere på, er spillhistorie, eller spesifikke spill og spillsjangre. Dette er spennende stoff som spillere til nå har måttet utforske på Youtube alene.

Debatt

Debatter henter gjerne stoff fra nyhetsagendaen, og hvis vi inkluderer nyhetskilder fra nett, så har spillkulturen mange overskrifter å ta av. Trakassering, avhengighet og aldersgrenser. Samtidig er mange av sakene i media spisset, og det kan være nyttig å skape egne vinklinger. Spillkulturen rommer tross alt så mye spennende! Hva betyr det at barn starter å spille på Ipad før de kan gå? Sosialt? Utviklingsmessig? Hva skal man si til måten spillmiljøet taklet lanseringen av The last of us 2 på, og hvordan kan det kobles til resepsjonsteori?

En god debattredaktør må også vite å invitere gjester som kan dekke flere sider av en sak. Og heldigvis finnes det et økende antall spillere, mediekjennere, forskere og bransjefolk som kan komme med mer nyanserte tolkninger. For tips til gjester, ta kontakt med NBF sitt spillutvalg.