1.6 Ting å tenke på

  • I offentlig sektor er IKT-avdelingen helt sentral for det tekniske rundt spillformidling. IT må åpne porter for bruk av spillutstyr på nett, og legge til unntak for at spill ikke skal slettes hver natt når PC’ene resettes. 
  • Det anbefales å planlegge for et eget nett for datamaskinene hvis du skal sette opp flere gaming-pc’er. Det gir større frihet for bruken og økt stabilitet for spillopplevelser. 
  • Innkjøp over 100 000 kroner i en bestilling må lyses ut som anbudskonkurranser. Sett av tid til dette i prosjektplanleggingen. Alternativt kan man også dele opp bestillingen, særlig hvis deler av det er utstyr som den vanlige leverandøren ikke spesialiserer seg på.
  • Hvem skal drifte tilbudet når det er klart? Kan du som bibliotekar få timer til å drive med aktiv spillformidling? Kan et passivt tilbud kombinert med aktiv formidling av eksterne frivillige være en løsning? Kan man komme til enighet med NAV om arbeidstrening med unge arbeidsledige gamere? Utplassering fra ungdomsskole? 
  • Ønsker du å snakke med noen om erfaringer? NBF’s spillutvalg sitter på mye kunnskap. Det samme gjør Bibliogames. Begge aktører har flere representater fra bibliotek som jobber aktivt med spill. Bibliogames består i tillegg av spillentusiaster fra LAN- og Esport-miljøet. De tilbyr også besøk med kurs i spillformidling.

Lenker: