7.2 Bergen – spill som kultur

Bergen off. Bibliotek innførte digital spilling på hovedbiblioteket i 2008, og har siden den gang utvidet spilltilbud til å gjelde samtlige av sine åtte bydelsbibliotek. Spilltilbudet er organisert under et spillteamet. Spillteamet består av seks personer inkludert spillteamleder og teameier. Teameier er ikke en aktiv deltaker, men har et overordnet ansvar for spillteamet og er med i bibliotekets ledergruppe. 

Spillteamet leverer følgende tjenester: 

  • digital spillformidling (anbefalinger på nettsidene, podcast og streaming)
  • spillarrangement / spillutstillinger
  • spilling på biblioteket
  • innkjøp av spill og spillutstyr (internt).

Mandat og oppgaver for spillteamet i Bergen: 

Spillteamet skal drive med aktiv formidling av spillsamlingen, tilrettelegge for spillarraktiviteter og være et rådgivende organ for spill og spillteknikk internt i organisasjonen.  Spillteamet skal jobbe med å gjøre biblioteket til en synlig arena for spill og spillkultur.  

Oppgaver: 

Ansvar for utvikling av samling. Innkjøp og samlingspleie.  

Tilgjengeliggjøre og synliggjøre spill i innkjøpsordningen for brukerne. 

Holde seg oppdatert på lokal spillproduksjon.  

Orientere seg i og holde kontakten med det lokale spillutviklingsmiljøet.  

Arrangere spillarrangementet (som f.eks. spilldagen). 

Drive aktiv utadrettet formidling av spill og spillkultur både digitalt (podcast, stream), og i og utenfor biblioteksrommet.    

Redaktøransvar for http://bergenbibliotek.no/spill

Ha en rådgivende funksjon internt i organisasjonen.  

Teamet skal involveres og rådføres ved etablering av nye spillrom og spillsoner.

Digital spillformidling 

Spillteamet har redaksjonelt ansvar for spillnettsidene til Bergen off. bibliotek. Her skrives det spillanbefalinger og tips til nye spill, til tema og andre spillrealterte artikler. Spillteamet har også en egen twitch-kanal der det regelmessig formidles spill fra bibliotekets samling. Formidlingsserien kalles “Første timen av” der det spilles, som tittelen sier, den første timen av et spill brukerne kan låne med seg hjem. Det formidlings også via podcasten Ludofilene. Her er en uformell samtale mellom spillteamets medlemmer om ulike emner innen spillkultur. 

Spillarrangement

Bergen off. bibliotek deltok første gang på Nordisk spilldag i 2009. Dette arrangementet ble en form for inngangsport til å legitimere opprettelsen av spilltilbudet i biblioteket. Nordisk spilldag ble den gangen organisert på tvers av de skandinaviske landene, og ABM-utvikling tilrettela med ulike premier og forslag til arrangement. I dag markeres denne dagen under International Game Week (IGW) og er en gylden mulighet til å fylle hele biblioteket med spillaktiviteter og vise hele bredden av spillkulturen. Dette er også en anledning til å orientere seg i nærmiljøet og bygge nettverk. Hvilke spilltilbud finnes? Hvem er interessert i spilling? Inviter dem inn og tilrettelegg for at de kan vise frem sine spillaktiviteter på ditt bibliotek! 

Bergen off. bibliotek gjennomført Bergenmesterskap i FIFA fra 2013 – 2018. Dette var en FIFA-konkurranse der alle bydelene i Bergen konkurrerte mot hverandre og endte tilslutt med byens beste fifa-spiller. Bergens tidende var med å dekke turneringen, og TV2 sporten brukte vinnerne i en av sine sendere.  Dette er en flott måte å skape engasjement i bydelene / byen for ditt bibliotek, og e-sport er en svært viktig spillsjanger for mange i befolkningen. 

Spillutviklerne, spillmediets forfattere. I serien #gamebrary inviterte vi lokale, nasjonale og utenlandske spillutviklere for å snakke om spillmediet, og hvordan de utviklet sine spill. Vi ønsket å tilby spillutviklerne samme formidlingsmuligheter som forfatterne har i bibliotek. Spillmediet er komplekst, og det er mange tema en kan invitere spillutviklere til å prate om.

I serien #gambrary ble det blant annet snakket om tema som spillmekanikkdreven estetikk, dataspillets fenomenologi, om immigrasjon, emapti og digitale liv med utgangspunkt i spill, om brettspilldesign m.m. Serien ble live-streamet og opptak av streamene kan en finne på Bergen bibliotek sin youtube-kanal. 

Spillsmaking er et av våre nyere konsepter. Dette er arrangement der en spiller gjennom hele spill på en eller to kvelder (eller “sitt”). Spillsmaking foregår i en kinosal og er en form for kinospilling, bare der publikum er aktiv i spillingen.

Både med valg en gjør underveis i spillet og styre spillkontrollen. På enkelte av spillene har vi invitert skuespillere til å lese dialogene i tekstbaserte spill. Spillsmaking er sosialt, men ikke minst en plattform hvor en lærer å snakke om spill og spilling. 

For at spillmediet skal ha en naturlig plass i biblioteket må også spillmediet formidles som boken. Som f.eks. gjennom utstillinger. Eksempler på spillutstillinger er Norsk spillutvikling i samarbeid med D-pad studio, eller bare utstilling av spillbøker, brettspill eller digitale spill. Har også tilrettelagt for spilling i utstillingsområdet ved å plassere en sofa ved en tv/konsoll. 

Videre jobber spillteamet med å implementere spillmediet i det tradisjonelle klassebesøket, utvikler spillklubber, tilbyr bibliosjakk i samarbeid med sjakk og samfunn, har hatt spillmakerversted hvor brettspill blir utviklet, brettspilldager med Bergen brettspillklubb m.m.

Spilling på biblioteket 

Alle av de åtte bydelsbibliotekene tilbyr en møteplass for spilling og utlån av spill. Utvalget i spillsamlingen og hvilket type spilltilbud som finnes, avhenger av størrelse på biblioteket samt etterspørselen. De store bibliotekene (800 pluss kvadratmeter) tilbyr de mest etterspurte konsollene fra de åttende generasjon konsoll (PS4, Xbox one, Nintendo Switch) og noen tilbyr konsoller fra generasjon syv.

De mellomstore bibliotekene (300 pluss kvadratmeter) tilbyr stort sett ps4 og Nintendo switch, mens de minste (300 minus kvadratmeter) tilbyr bare Nintendo switch.

Alle bibliotekene tilbyr det meste av digitale spill, men noen har f.eks. spisset tilbudet mot barn, mens andre fokuserer på voksne. Alle bibliotekene har utlån av Nintendo switch, som er et tiltak rettet mot barn med levekårsutfordringer. 

Innkjøp av spill og spillutstyr

Bergen bibliotek tilbyr alle spill som er tilgjengelig via Biblioteksentralen. Vi har ett dokument der alle bestillingene blir lagt inn fra hvert av bydelsbibliotekene. Mens det er en bestiller sentralt som gjør selve bestillingen.

Bibliotekene har også brettspill tilgjengelig for utlån. Spillteamet rådgir ved innkjøp av spillkonsoller, samt gir spillteamets medlemmer innføringer i spilling og spillteknologi til de ansatte ved behov.