7.4 Horten – spill som folkehelsetiltak

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er bibliotekar og spillformidler ved Horten folkebibliotek. I flere år har han jobbet med å skape et variert spilltilbud på biblioteket hvor han jobber til daglig. Han valgte å fokusere på spill som møteplass i større grad enn spill som medie, inspirert av blant annet “Spillhuset” i Bærum. I 2018 gav dette uttelling da han ble prosjektleder for “Spill for helsa”, et prosjekt under Helsedirektoratets “Program for Folkehelse”. 

Siden dette var et prosjekt som var større enn et rent biblioteksprosjekt ble det rekruttert deltakere til arbeidsgruppen fra flere kommunalområder. Da man skrev prosjektplanen hadde man med psykolog, ungdomsarbeidere, miljøterapauter, rektor ved Kulturskolen, helsesykepleier mm. Hovedmålet for prosjektet er “Bruke gaming som helsefremmende verktøy”, hvor fokus er på psykisk helse, sosialisering og kunnskapsdeling. En viktig del av prosjektet var å sørge for at vi hadde reell medvirkning fra målgruppen (barn/unge 6-23). Da planen var ferdig endte vi opp med en arbeidsgruppe bestående av: helsesykepleier, bibliotekar, leder for Kulturhuset 37 (ungdomshuset i Horten), lærer og en mellomleder i oppvekst. Prosjektet ble slik godt forankret hos ledelsen i de forskjellige områdene.

Første punkt var å ha en åpen kveld på biblioteket. Etter tidligere erfaringer med åpne kvelder gikk man ut i fra at det ikke ville komme så mange. Her tok man feil, og det endte opp med å komme over 75 personer. De oppmøtte inkluderte både barn og ungdom, foreldre og foresatte, lærere og besteforeldre. Innspillene man fikk endte opp med å fylle 6 A4-sider da det ble renskrevet, og var grunnlaget for de første innkjøpene av utstyr til det som ble “Spillrommet 37” – en sosial møteplass for gamere i Horten. Man startet også opp arbeidet med å bygge en medvirkningsgruppe av ungdom fra målgruppen. Ungdommene bestemte kommunikasjonsverktøy, og valgte Discord. De har vært aktive deltakere i alle ledd av prosjektet siden da. 

«Spillrommet 37» ligger ikke på biblioteket, men den spillansvarlige ved biblioteket, Holter-Wilhelmsen, leder også dette tilbudet. Slik sett er det tilknyttet biblioteket. I tillegg til har biblioteket i sine egne lokaler et spillrom for barn på barneavdelingen, og et ungdomsområde med en Playstation 4. Ved siden av det fysiske tilbudet jobbes det også med “voksenopplæring”. Dette etter innspill som har kommet fra målgruppen, hvor mange ønsket at de voksne rundt dem hadde mer kunnskap om spill. “Voksenopplæringen” foregår via spillarrangementer for hele familien, arrangementer rettet direkte mot voksne, workshops og nettverksbygging. Det har også resultert i en podcast med fokus delvis mot spill i skolen og delvis mot voksne generelt. 

På Spillrommet 37 har man brukt over 300 000 på utstyr, slik at da vi åpnet så kunne ungdommene føle at de virkelig blir satt pris på. Og reaksjonene har været veldig gode når de sjekker ut PC-ene og ser at de er top of the line, og ikke “skolens datalab”, som en av ungdommene sa da kom inn første gangen. Vi har 7 PCer, Xbox One X, Xbox Series X, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, NES Mini, SNES Mini, Commodore 64 Mini, PS1 Mini, brettspill, starter set for rollespill, rollespillbøker og bøker tilknyttet spill i en eller annen form (kokebøker, fagbøker, vitsebøker, tegneserier mm). 

Siden Spillrommet har bakgrunn i et folkehelseprosjekt har vi vært heldige å bli fulgt opp av KoRus Sør som har evaluert. Det er altfor tidlig å si noe om hva de vil konkludere med, men noe vi allerede har kunnet se er at en stor del av de som benytter seg av spilltilbudet har blitt kjent andre personer. Det har blitt veldig tydelig møteplass-aspektet for mange er viktigere enn hva vi har å tilby av spill og utstyr. 

Når det kommer til innkjøp av spill så kjøper vi storparten via Biblioteksentralen for å være sikre på at vi kan bruke dem så fritt som mulig, men jeg har også brukt mye tid på å kontakte spillutgivere direkte for å høre om vi kan kjøpe og bruke spillene deres. Det er oftest fra indie-skapere og mindre selskaper vi raskt får positive svar fra. 

Siden pandemien startet har vi også gått til innkjøp av online ressurser for rollespill, deriblant kjøpt tilgang til alt fra Dungeons & Dragons på DnDBeyond. Vi tok også kontakt med Roll20.net for å høre om vi kunne bruke deres tjenester til å kjøre kampanjer, noe som resulterte i at vi fikk et livstidsabonnement på deres Pro-tilgang. Disse skal brukes til å kjøre rollespill-kampanjer online for grupper via Familiehuset, Barnevernet, skoler og frivillige organisasjoner som arbeider for ungdom.