6.1 Spill og møtested

Det står beskrevet i formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek, at bibliotekene skal være et møtested. Når spillere blir spurt er nettopp møtesteder et av de savnene som går igjen. Derav også navnet på den nye rapporten fra ungdomsorganisasjonene «Dataspill, møtested».

De møtestedene som finnes, kan vise til positive effekter på lokalsamfunnet. Dette gjelder spesielt de som har et fast klubbtilbud, men snakker man med publikum på åpne spilldager og turneringer vil også de ofte fortelle at dette var veldig gode opplevelser for dem.

I det følgende kapittelet vil vi se på hva de får ut av disse møtestedene, og hvordan man organiserer tilbudene rent praktisk.

Spillklubb

Vi starter med det mest omfattende spilltilbudet og jobber oss nedover. En spillklubb kan høres ut som noe man trenger et eget lokale til, men så lenge man har et fast møtested, faste klokkeslett, og faste nøkkelpersoner, kan man skape en spillklubb hvor som helst. 

Innholdet kan også variere. En spillklubb kan være at de som vil spille Minecraft sammen møtes ved bibliotekets pc’er klokka 17 på hverdager. Det kan være en fast gruppe likesinnede som vil spille gjennom spill sammen på lerret. Det kan også være et eget rom, med fast maskinvare, dekor, og organiserte aktiviteter som kurs og konkurranser. 

Det viktigste med spillklubben fra et møtested-perspektiv er å skape noe man kan føle tilhørighet til. Dette kan man også oppnå på flere måter, men igjen er medvirkning et nøkkelord. Hvis deltakerne får være med å bestemme hvordan ting skal se ut, hva de skal gjøre, og hvordan det skal foregå, øker sjansen for at de føler tilhørighet. 

Når spillere føler seg hjemme øker oppmøtet, og du får ivrige medhjelpere som kommer med idéer og bidrar til å holde tilbudet i live.

Denne formen for utstrakt medvirkning har vært grunnlaget for de fleste spillklubbene som har blitt suksesser de siste årene: Spillhuset på Bærum, Bitfix i Trondheim, Spillerom 37 i Horten, Gaming akademiet med Bibliogames og Deichman i Oslo og Stormen Digital kveld i Bodø. 

Gaming akademiet i Oslo er et godt eksempel på at man ikke trenger store lokaler for å ha et godt spilltilbud. Her bodde all maskinvare i en koffert mellom klubbtidene på søndager. Likevel var rammer som faste tidspunkt, faste spillverter, og et fast design på markedsføringsmateriellet, nok til at de unge brukte det som et klubbtilbud. Det at tilbudet var begrenset til en dag i uka bygget nok også opp forventning hos deltakerne. Det ga ikke minst Bibliogames tid til å planlegge og tilpasse innholdet mellom møtedagene.

Det skal også nevnes at de som har egne lokaler til spillklubben, som Spillerom 37 og Spillhuset på Bærum, heller ikke har åpent hele dagen hver dag. Som regel begrenser det seg til én til to dager i uka. Årsaken kan være bemanningshensyn, men det kan også være et ønske om å ha mer fokuserte treff som samler flere på samme dag. 

Eksempler på spillklubber og deres tilbud

Horten: Spillerom 37
Bodø: Stormen bibliotek: digital kveld

Spilldag

En vanlig modell for spillformidling i bibliotekarenes hektiske hverdag, er å ha et passivt spilltilbud bestående av konsoller og spill som lånerne kan låne og bruke på egen hånd – og deretter en eller flere spilldager fylt med aktiv formidling i løpet av året.

En spilldag er kort sagt en blanding av aktiviteter som publikum kan delta på. Vanligvis innebærer det flere stasjoner med ulike spill og konsoller, en eller flere styrte aktiviteter, og kanskje også et besøk av en kjent person eller organisasjon – for det lille ekstra. Det er en god anledning til å bygge nettverk ved å invitere ulike aktører og uttrykksformer inn i biblioteket. Du kan også sette søkelys på spillrelatert litteratur, eller kombinere med brett- og rollespill, for å nevne noe.

Populære tidspunkt for spilldager er på høsten under International game week, og i skoleferiene. Dette er gjerne en dag de lokale spillerne gleder seg til, særlig hvis man etablerer det som en tradisjon, slik som for eksempel Bamble folkebibliotek i Telemark har gjort. 

Spilldager og det sosiale

Spilldager er en god anledning til å spille på bibliotekenes styrker som spillarena. De er gratis, nøytrale, og åpne for alle. Ved å ha flere spillformer tilgjengelig på samme tid, blir dagen relevant for flere. Da oppmuntrer man også naturlig til at spillerne skal vandre mellom de ulike stasjonene og prøve spill med nye likesinnede.

Resultatet er en såkalt «lavintensiv møteplass» hvor alle har en legitim grunn til å være, men kan selv velge hvor mye de vil engasjere seg.

Spilldager samler gjerne både voksne og barn, introverte og ekstroverte, gutter og jenter og alt i mellom. Denne minglingen er veldig sunn fra et folkehelseperspektiv. For noen er det en sjanse til å føle på en flokktilhørighet de av ulike årsaker vanligvis ikke kjenner. Det kan dreie seg om sosiale utfordringer, språk- og kulturbarrierer eller handikap.

I dag er det ikke uvanlig for mennesker i slike situasjoner å bruke spill som erstatning for manglende sosial tilhørighet, og da blir dette en arena hvor spillerfaringene kan hjelpe dem sosialt. Kanskje kan du også inkludere en slik bruker som medhjelper?

Spilldager og økonomisk utjevning

I tillegg til det sosiale aspektet har du også andre gevinster av en spilldag. En av dem handler om økonomisk utjevning. Selv om «alle» spiller, har ikke alle råd til alle typer spill. Noen spiller bare gratisspill på mobilen da de ikke har konsoll eller pc hjemme. En del nyere teknologier som VR er fortsatt fremmed for mange.

Ved å tilby varierte spillopplevelser på en trygg og åpen arena som biblioteket, gir du alle inngang til de samme samtalene. De samme erfaringene. De samme inspirasjonene. Dette er en begrunnelse som kan brukes til å søke om midler til nettopp denne typen kostbart utstyr, men man må ikke ha det nyeste heller.

Eldre utstyr kan være vel så spennende. Man må ikke eie utstyret heller. Organisasjoner som Bibliogames kan for eksempel bookes for å komme og levere en spilldag med det utstyret du måtte ønske deg. Kanskje har noen i bibliotekets nettverk også noe å låne bort? Det står muligens en original Amiga eller Commodore på et loft et sted som noen vil låne bort for dagen? Erfaringsmessig så har folk lyst til å dele og dra i samme retning hvis de kan gjøre noe for lokalsamfunnet.

Spilldager og utvidet kulturell horisont

En tredje gevinst handler om utvidet kulturell horisont. Blant unge som spiller er det ofte vanlig å holde seg til et par titler, som Minecraft, Fifa eller Fortnite. Spilldagen er en sjanse til å prøve ut nye sjangre og erfare bredden ved spillkulturen.

Ved å formidle smalere spill, spill på unike plattformer slik som VR, og eldre spill – sammen med moderne bestselgere, kan spilldagen bidra til å utvide publikums forståelse av spillmediet. Eventuelt evnen til å kunne plassere det i en kulturhistorisk kontekst.

Spesielt effektivt blir det om du ikke bare har maskinvare og spill, men også ressurspersoner som kan holde aktiviteter og foredrag om spillrelaterte tema. En slik variant er å kombinere familieturneringer med foredrag om spill og oppvekst for foreldre.

En annen er dager som «girl-tech-fest» som også inkluderer besøk av kvinnelige rollemodeller fra spillbransjen. Det er viktig at alle har like sjanser til å lære om rikdommen i digital kultur uavhengig av hva slags verdier man lever med hjemme. 

Hvordan arrangere spilldag?

Det er flere måter å skape engasjement rundt dagen på, men du bør generelt sett gi brukerne en ekstra grunn til å komme for å få det store oppmøtet. En slik måte er å tilby variert utstyr. Jo mer variert, jo bedre vanligvis. Dansematter, VR-headset, bilspill med ratt og pedaler, retrokonsoller: alt dette er spennende ting som de færreste har hjemme.

En annen variant kan være å gjøre både Xbox, Playstation og Nintendo Switch tilgjengelig på hver sin skjerm. Sett ut en gruppe stoler eller en sofa ved hvert sted. Husk bare å sette av nok verter til å følge opp bruken av alle stasjonene. Som regel kan spillere administrere kø og eventuelt bytte av spill selv, men du vet aldri når det dukker opp en kræsj i programmet eller lignende som gjør at du må komme bort. 

Dersom du ikke har mulighet til å være så eksotisk på utstyrssiden, kan du kjøre aktiviteter som bygger på spill deltakerne dine allerede kan og er gode på. En Minecraft-byggekonkurranse på publikums-pc’ene for eksempel. En FIFA-turnering på Playstation. Mer om turneringer i neste kapittel. 

Du kan også med fordel ha med makerspace-aktiviteter som er relatert til spill. Perling, broderi, maling, tegning, lego-bygging og lignende med spilltematikk pleier å være populære innslag som også gir spillerne et sted å ta pause eller vente på tur. Kanskje får du vist frem enkel spillprogrammering med et program som Scratch? Kanskje får du booket en spillutvikler eller influencer til å snakke om sitt virke?

Alt som kan skape en god og relatert form for variasjon pleier å løfte spilldagene. Her kan Tønsberg og Færder bibliotek sitt Kreatoriet være til inspirasjon.

Vanligvis er unge bibliotekbrukere flinke til å styre køen selv, og ved å ha flere stasjoner tilgjengelig øker du sjansen for at de går mellom stasjonene for å prøve noe nytt. Det gjelder spesielt hvis du har et fast spill på hver stasjon, men du kan også la dem bytte spill etter ønske dersom du har digitale utgaver installert og sørger for at bare spill med lav aldersgrense er tilgjengelig fra menyen. Dette finnes det familieinnstillinger som kan hjelpe deg å oppnå.

Skulle du likevel få store mengder barn som venter i kø på akkurat ett spill, så start en køliste. Hvis du planlegger for det i forveien burde det være mulig å rekruttere en eller flere hjelpere fra lokalmiljøet som kan styre disse for deg.

Dette kan være en mestringsopplevelse som også lar dem vise andre ferdigheter som bruk av kontrollere og spillmenyer. Spill og medvirkning er nesten alltid en vinn-vinn situasjon.

Kontrollere og batteritid

Avhengig av hvor lenge spilldagen din skal vare, bør du ha en plan for lading av kontrollere. Selv om en Playstation 4 kontroller skal vare i 4-8 timer og en Nintendo Switch Joy con i opp til 20 timer, så varierer dette stort.

Sørg derfor for å ha ekstra kontrollere ferdig ladet i bakhånd. Hos noen konsoller slik som Playstation er det mulig å ha kontrollene koblet litt konsollen med en usb-c kabel som kontinuerlig lader kontrolleren.

Konsoller og oppdateringer

Sørg for at alle konsollene dine, så vel som spillene du skal tilby, er oppdatert til dagen. Dette lønner det seg å sjekke dagen før, da noen oppdateringer er svært store og kan ta flere timer avhengig av hva slags linje du har.

For offline-spill som FIFA og Rocket league er oppdateringer strengt tatt ikke nødvendig for å starte spillet, men de kan bringe ny funksjonalitet som spillerne etterspør. For online-spill som Fortnite kan kun en eller to spille på samme konsoll samtidig, og det kan være like greit å ikke tilby slike spill denne dagen.