3.4 Innkjøpsordningen for norske spill

Innkjøpsordningen for norske spill administreres av NFI (Norsk filminstitutt) etter oppdrag fra Kulturdepartementet. Norske spillutviklere kan søke om å få spillene sine inn i ordningen, og deretter kjøpes det inn et gitt antall eksemplarer som distribueres ut til bibliotek i hele landet.

Flertallet av spillene kommer i et digitalt format, og lisenskoder for nedlastning kan fås av NFI. Hvert enkelt spill kan fås til én bestemt plattform. Hvilken dette er vil variere, men det finnes altså spill til både Nintendo, Playstation, Xbox, Android og VR. Enkelte ganger kan det også finnes fysiske eksemplarer. Disse har tidligere blitt distribuert via fylkesbibliotek.

Spillene velges ut fra kriteriene:

  • Spillets kvalitet
  • Mangfold i tematikk, sjangre og uttrykk
  • Spill for barn og unge
  • Norsk og samisk språk
  • Spillets anvendelighet i bibliotek

Spillene har oftere enn andre spill, en dybde i narrativ og tematikk som kan knyttes til det norske. For en person som er vant til underholdningsspill som Minecraft og Mario kart vil dette være en uvant opplevelse. Flere av spillene vil du derfor måtte regne med å formidle aktivt for at de skal skinne. Heldigvis er det satt av midler man kan søke om med tanke på spill.

Dette handler også om en utfordring med spill i bibliotek, som er at spill over flere år har blitt satt ut i lokalet som sosial aktivitet – og kanskje bare det. Det vil ta tid å snu publikum sine forventninger til hva spill i bibliotek kan være. Underveis vil man sannsynligvis se at nye målgrupper kommer til biblioteket for å ta del i formidlingen av disse spillene. Blant voksne spillere, mer dedikerte yngre spillere, og sett fra et internasjonalt perspektiv, er spill av den mer seriøse og eksperimentelle typen tross alt både anerkjente og ettertraktede.

Siden bibliotekene er gitt oppgaven med å formidle disse spillene, bør det være rutine å laste ned alle spill som er tilgjengelige så snart de annonseres i NFI’s nyhetsbrev. Dette er spesielt viktig for mobilspillene, som kun er tilgjengelige i en kortere periode.

Bibliotekarer som tilbyr spill via PC kan lese mer om hvordan man oppretter en Steam-bruker og løser inn koder under Del 4: Oppsett og sikkerhet.

Dersom du er på utkikk etter konkrete tips til spill for ulike formål anbefaler vi deg å hoppe til Del 6: Formidling. Her vil du blant annet finne formidlingstips til spill fra nettopp innkjøpsordningen.