1.3 Planlegging, og tilrettelegging av areal

I forrige del kunne vi lese om Sletten Biblab, hvor det skulle planlegges et nytt bibliotek fra bunnen av. I en slik situasjon kan et spillrom bygges etter formålet, og plasseres hvor det harmonerer best med omgivelsene.

Plassering, nettverk, strøm, lys, lyd og gulvareal er alle områder av betydning for spillopplevelsen. For at resultatet skal bli slik du faktisk ønsker er det viktig å ha en åpen og kontinuerlig dialog med både kolleger / ledelse og entreprenør / håndverkere. Da unngår du misforståelser, får avklart mulige utfordringer, og øker sjansen for at du får det resultatet du ønsker.

Plassering

Tekniske installasjoner

Alle bygg er unike, og elektrikerne kan ha innspill til plassering med tanke på strømtilførsel. Det er ønskelig å ha kort kabelvei mellom enhetene og strømuttakene, noe som kan løses med for eksempel tilkoblingspunkter i gulv, tak, eller i verste fall, langs lister.

Det samme gjelder signalkabler som Hdmi. Spesielt Playstation-konsoller er kjent for å miste bildet dersom kabelen blir 5 meter eller mer. Det blir den fort hvis du skal bruke en prosjektor i taket som skjerm. Merker du at bildet kommer og går, kan det hjelpe å koble på en signal-repeater som lar deg bruke to kortere kabler.

Det å bruke prosjektor fungerer ellers stort sett bra, selv om bildekvaliteten alltid blir bedre på en flatskjerm. Noe av årsaken er at prosjektorbildet er avhengig av mørke for å bli tydelig. Lyssterke prosjektorer kan fungere i dagslys, men ikke med direkte sollys mot lerettet. Generelt sett bør man alltid unngå vinduer i nærheten av skjermer, men det er altså spesielt viktig med en slik løsning.

Brukergrupper og behov

Nå har vi snakket en del om det tekniske ved plassering, men vel så viktig er det hvem spillområdet appellerer til gjennom valgene du har tatt. Kort sagt, hvem liker å bruke spillområdet, og hvordan bruker de det.

Barn er for eksempel ofte fornøyde med å sitte der det er plass, og liker at det er voksne i nærheten, som ved skranken eller i en typisk barneavdeling.

Unge i alderen 9-11 år, kan også trives i åpne områder med voksne, men i denne alderen har de en mer spesifikk spillsmak, klarer seg mer på egen hånd, og har faste venner de spiller med. Derfor trekker de gjerne mot publikumspc’ene eller en bortgjemt Playstation for å spille.

Ungdommer som er eldre enn dette søker i økende grad sine helt egne områder. Med mindre innholdet appellerer veldig til dem, kan det være vanskelig å få dem til biblioteket i det hele tatt. Det som kan være en løsning er egne rom, eller kroker skjult av reoler, hjørner eller lignende. En medvirkningsordning som tydeliggjør et visst eierskap til tilbudet kan også være gunstig.

Samspill med andre tjenester

I de fleste bibliotek vil spilltilbudet være noe som skiller seg ut fra de øvrige tjenestene. Det samler flere personer på ett sted, og skaper gjerne mer støy. Som en følge av dette velger mange bibliotek å legge spillavdelingen til et skjermet sted et stykke inn i lokalet. Som vi var inne på nylig vil dette kunne oppfattes forskjellig av ulike brukergrupper. Samtidig har du også eksempler på det motsatte, som på Bergen offentlige bibliotek, hvor man har satt opp en sofa med konsoll og skjerm ved inngangen til biblioteket, rett ved en kafé. Der er energien en helt annen; det innbyr til å ta et raskt spill med venner.

Hvilke signaler sender møblene?

Varighet på spilløkten er noe som det generelt er verdt å tenke på. Hvor lenge vil du signalisere at det er greit å spille? To barkrakker foran en skjerm signaliserer at dette er en stasjon for korte økter i forbifarten. Et rom med dør og sofa signaliserer det motsatte. Her finnes det mange varianter mellom disse ytterpunktene.

Antall sitteplasser, mykhet på seter, belysning og dekor er alle med på å gjøre det mer eller mindre attraktivt å tilbringe tid i avdelingen. Skulle du ha mulighet til å dekorere litt, så er det ingen hemmelighet at mange spillere trives i dempet belysning med farget lys, spilldekor og samlefigurer. Dette kan ramme inn selv et åpent område og vise at «her foregår det spilling».

Konkrete forslag for konkrete løsninger:

Konsoller

Konsoller som Playstation og Nintendo er noe av det enkleste å sette opp. De krever kun strøm, og en skjerm eller et lerret. De kobles til med en hdmi-kabel, har innebygget Wi-fi, og trenger ikke tilgangspunkt for kablet nett.

Plassmessig trenger du rom for fire stoler og gjerne litt plass til tilskuere. Konsoller har generelt sett mange sosiale multiplayer-spill som legger opp til at fire spillere skal sitte ved siden av hverandre og samarbeide eller konkurrere. Det gjør at det fort blir noen utrop og latter, av og til også sinne.

Begge de nevnte konsollene har mulighet for å tilby bevegelsesspill, slik som boksespill og dansespill. For å utnytte dette bør du ha plass til at fire spillere kan stå på gulvet med godt bevegelsesrom mellom seg. Da har du også tatt høyde for bruk av VR, noe man kan kjøpe til på Playstation.

PC

Å lage et rom for PC’er kan være en investering i et allsidig spilltilbud som enkelt kan vinkles mot skaperaktiviteter så vel som sosial gaming. Kostnadene forbundet med en kraftig PC betyr også at du kan jevner ut forskjeller blant brukerne, og mange steder er dette det helt klart mest populære tilbudet.

Teknisk sett behøver en PC langt mer enn en konsoll. Den må i tillegg til kabinett, skjerm, tastatur, mus og headset, ha et romslig bord og en behagelig stol. Du må ha minst to strømuttak per plass, og en nettverksswitch som kan håndtere én kabel fra hver PC. Nettet som PC’ene kobles til bør også være åpnet fra IKT-avdelingen sin side slik at det kan brukes slik du og spillerne dine ønsker. Alternativt kan man sette opp en egen linje som ikke er underlagt de kommunale restriksjonene.

De fleste foretrekker å spille med dempet belysning, men det bør i alle tilfelle ikke strømme direkte sollys mot skjermene. Dette gjør fargene svakere og det blir vanskelig å tyde hva som foregår på skjermen.

Til sammenligning med konsoller kan et PC-tilbud gi et mer rolig spillområde. Avstanden mellom spillere, maskinvaren med headset og egen skjerm bidrar begge til å dempe støynivået. På PC finner du også flere av de kreativt forløsende spillene som krever konsentrasjon, i tillegg til strategispill, simulatorer og andre spill av den mer rolige typen..

Oppsummert:

  • Valg av møbler sender signaler om hvor lenge det er greit å sitte
  • Plassering i lokalet kan sende signaler om tillatt støynivå
  • Vurder om du har nok plass til aktiviteter som dansespill og VR
  • Hvordan forflytter lyden seg fra spillområdet?
  • Kan det oppstå konflikt eller samspill med andre bibliotektilbud?
  • Passer innredning og dekor til formålet