Om kompetansebanken

Kompetansebanken samlar kurs, videoar, arrangement og ressursar som rettar seg til deg som jobbar i bibliotek og som vil auke kunnskapen din – både for di eiga del, og for å hjelpe brukarane du møter i kvardagen.

Målet er at vi har ein stad der vi deler kunnskap og gjer det enkelt for alle å finne inspirerande og relevante kompetansehevande tiltak. Innhaldet er kvalitetssikra av fylkesbiblioteka, og i stor grad initiert og produsert av dei. I tillegg deler Nasjonalbiblioteket ulike ressursar som er til nytte for bibliotektilsette.

Plattforma er stor sett open for alle, men har moglegheit for å logge inn slik at brukarar til dømes kan følge progresjonen i kurs. I tillegg kan det vere innhald som ligg bak innlogging grunna opphavsrett.

Sit du på noko som andre kan lære av? Då kan du melde inn innhald, som vil kvalitetssikrast og publiserast.

Kven står bak?

Kompetansebanken er eit initiativ frå prosjektet «Formidling i folkebibliotek», eit felles prosjekt frå alle fylkesbiblioteka i landet. Nasjonalbiblioteket står for plattforma og tekniske utvikling, medan det er fylkesbiblioteka og andre som tilbyr innhaldet i plattforma – Alle innlegg har ansvarleg innhaldsleverandør.