7.3 Gjøvik – spillformidling med kontekst og aktualitet

Gjøvik er en kommune med 30.000 innbyggere og ligger i innlandet ved Mjøsa. Gjøvik bibliotek og litteraturhus har en spillsatsning gjennom ungdom og ung voksen satsingen vår; Popkult. Denne har pågått siden 2015 og inkluderer spillrelaterte arrangementer fysisk og digitalt samt utlån av spill.

Biblioteket har to filialer med hovedavdelingen lagt til Gjøvik sentrum hvor fysiske arrangementer og utlån av spill som regel foregår.

Popkult avdelingen vår ligger i andre etasje siden. Spillsamlingen står bak en glassvegg og en hylle, hvor det også finnes en Gamingwall man kan sitte å spille ved. Denne er pr i dag ikke i bruk på grunn av smitte restriksjoner. 

Biblioteket har Xbox one, Nintendo Switch, Playstation 3 og 4 spill til utlån. I tillegg har vi noen retro konsoller som blant annet Nintendo entertainment system og Sega Genesis som brukes til spill dager. Utlån av spill avgrenses til et spill pr lånekort. Og aldersgrense på spillene styres etter låners alder og eventuelt foreldres samtykke.

Selve spill-coverene står tomme i lokalene og lånere må ta med det aktuelle spillet til skranken for å så få CD’en. Som regel gjøres dette i skranken i barneavdelingen når den er betjent.

Av fysiske events er det hovedsakelig Nordic game week som har vært feiret med enten en dag eller en uke satt av til spill arrangementer. Ellers har høstferien og vinterferien hatt et fokus på spill når det har vært organisert aktiviteter.

Det siste året har digitale arrangementer som streaming og online turnering erstattet fysiske, men når det er mulig skal det bli en kombinasjon. Vi har også drevet passiv formidling med utstillinger og poster på sosiale medier ved aktuelle situasjoner som jubileer, nye utgivelser og lignende.

Biblioteket har samarbeidet med Vestre Toten Kommune og Østre Toten kommune sine bibliotek om spill siden bibliotekene ligger geografisk nær og benytter samme målgruppe. Vi opprettet i oktober 2020 en Discord server for å samle entusiaster, og for å kunne samarbeide om å holde serveren aktiv.

Tidligere har biblioteket også samarbeidet med andre kulturaktører og skoler i kommunen om arrangementer, og ønsker å gjøre det også videre.