1.5 Tidslinje for et tenkt prosjekt

En av tingene som kan være utfordrende med prosjektarbeid er å vite hvilken rekkefølge man skal gjøre ting i. Det kan også være vanskelig å vite hvor lang tid man bør sette av. Her har vi derfor satt opp en tidslinje som viser hvordan et spillprosjekt kan fortone seg, med en tidsramme på seks til 12 måneder: