Del 3 Innkjøpstips: Spill

I denne delen vil vi se på selve spillene og vanlige målgrupper. Vi skal løfte frem eksempler på populære spill, og drøfte hvor appellen ligger. Eksemplene understøttes med statistikk fra Medietilsynet. Du vil også finne forslag til prinsipper for samlingsutvikling, og ikke minst en oppdatert liste med innkjøpstips.

For deg som har gått rett hit uten å gjennomgå de andre delene, kan det være greit å vite et par ting om bruksrettigheter for spill i bibliotek. Åndsverkloven er ganske streng. Uten en avtale har man ikke lov til å vise spill på storskjerm eller låne dem ut til hjemlån. Den enkleste måten å få slike rettigheter på er ved å kjøpe spill av Biblioteksentralen, som har avklart dette for spill i sin katalog. Det er viktig å merke seg at dette kun gjelder eksemplarene de selger, da kostnaden for disse avtalene er bakt inn i prisen.

Spill fra innkjøpsordningen for norske spill kan formidles på både små og store skjermer i biblioteklokalet. Spillinnhold fra spillene kan strømmes, og der det finnes fysiske eksemplarer er det også tillatt å bruke disse til hjemlån.

Nintendos klassiske spillserier, Mario, Zelda, Metroid og lignende, er ikke tilgjengelig hos Biblioteksentralen pga. Nintendos restriksjoner på hjemlån. Det er riktignok gitt tillatelse til å bruke spillene deres i biblioteket, så dette er et eksempel på hvordan man kan få til gode avtaler ved å kontakte utgivere direkte.

Alle disse begrensingene har vært førende for innkjøpstipsene våre. De er altså tilpasset bibliotek, med fokus på konsollspill, og gir ikke et komplett bilde av hva alle typer spillere liker å spille.