1.4 Prosjektmidler

Hvordan få midler til spilltilbud?

De fleste som starter et noe variert og aktivt spilltilbud i dag vil selv måtte finne midler til enten oppstart, drift, eller begge deler. Ser vi bort fra interne budsjett og søknader til Nasjonalbiblioteket, er Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen, Elkjøpfondet, Fritt ord og NFI, noen av de mest aktuelle kandidatene.

Sparebankstiftelsene deler gjerne ut penger til utstyr, og har utrustet mang et spillrom de siste årene. Det samme gjelder Elkjøpfondet, selv om summene er lavere. Hos Fritt ord er det selve formidlingen og aktiviteter knyttet til det å spre informasjon som kan være utløsende. Det samme gjelder NFI, hvor man kan søke om støtte til utvikling og gjennomføring av kompetanseheving- og formidlingsprosjekter. Her kan det altså gis støtte til lønn, noe Sparebankstiftelsene er mindre positive til. NFI har også en ordning for lønning av ungdom under opplæring.

Skrive søknad

Når man skriver søknad er det viktig å vise til en målgruppe for tilbudet. Her finnes det en rekke gode kilder å ta av. Medietilsynets «Barn og medier» gir statistikk på hvor mange som spiller. Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelse for medier viser spillvaner for hele befolkningen. Regjeringens spillstrategier gir en god samlet oversikt over spillfeltet i dagens samfunn. I rapporten «Dataspill, fritidstilbud», deler ungdomsorganisasjoner sine meninger om hva et spilltilbud skal inneholde. Dersom du holder medvirkningssamtaler i forkant av søknaden, vil du også kunne vise at lokale spillere etterspør tilbudet, og det er det få vedlegg som slår.

Nå som du har vist at det er etterspørsel etter prosjektet ditt, bør du vise at du kan treffe mange brukere i løpet av prosjektperioden. Her kan gode argumenter være:

  • Bibliotekets lokasjon
  • Åpningstid og bemanning
  • Eksisterende bruksmønstre
  • Lokal kompetanse
  • Nettverk og tidligere samarbeid

Samarbeid er som regel verdsatt, og det vil alltid være gunstig å vise at prosjektet binder lokalmiljøet tettere sammen. Medvirkning kan være en form for samarbeid, men også flerbruk er relevant. Dersom lokalet ditt kan brukes til flere formål, vil prosjektet som sådan treffe enda flere.

En tredje ting som ofte er etterspurt i utlysninger, er ulike former for særpreg. «Hva er konsekvensene hvis tilbudet ikke blir støttet?», spør Sparebankstiftelsen DNB.» Tilbudet skal være unikt og ha overføringsverdi» sier Nasjonalbiblioteket. Prosjektet ditt bør altså ha noe ved seg som brukere trenger, og som andre arenaer ønsker å etterligne. Til slutt er det få støtteordninger som gis midler til langsiktig drift. Tenk derfor allerede nå på hvordan du kan videreføre tilbudet om det blir en suksess. Markedsfør, samarbeid, og sank støttespillere som kan ta den kampen sammen med deg.

Oppsummert:

  • Les utlysningen grundig og besvar behovene på en konkret måte
  • Vis til en eksisterende målgruppe og forklar hvorfor ditt tilbud er viktig – gjerne med både statistikk og anekdoter.
  • Forklar hvorfor din arena vil bidra til at midlene når mange, og treffer godt
  • Vis at det er lokalt engasjement for tilbudet som kan forsterke effekten av tildelingen
  • Eventuelt: vis hvordan du kan inspirere til bedre tilbud andre steder