Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Nordland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 450 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Tiltaket skal føre til at søkerbibliotekenes tjenestetilbud skal bli mer synlig utenfor biblioteket slik at nye brukere nås. Det er et mål at flere, spesielt barn og unge, skal bli [...]

Biblioteket ut – både fysisk og digitalt

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Skiptvet bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Å formidle litteratur og bibliotekets tilbud på arenaer utenfor biblioteket, både fysiske og digitale, for å synliggjøre biblioteket overfor nye brukergrupper

Prosjekteier: Nissedal bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Vi ønsker å videreutvikle prosjektene vi er i gang med ("Lyrikk til alle - kreativ lyrikkformidling" og "Gjør døren høy, gjør porten vid. Folkebiblioteket med litteraturformidling inn i kirken"). Vi [...]

Les med meg

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Austrheim bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: "Les med meg" er eit prosjekt kor me har som mål å nå spesielt ut til foreldre med barn i barnehage-/skulealder. Me ønskjer å etablera eit tettare band til foreldregrupper, [...]

Ut av bibliotekrommet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Surnadal bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: -Auke bibliotekpersonalet sin kompetanse innan formidling av litteratur -Bringe biblioteket og litteraturformidlinga ut av bibliotekrommet -Nå nye brukarar gjennom lesegrupper og sosiale medier -Formidle litteratur og gje litteratur-opplevingar til grupper [...]

Gutter og leselyst

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Lier bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Tiltaket har som mål å skape mer leseglede blant gutter på ungdomsskolene i Lier kommune, og styrke bibliotekpersonalets formidlingskompetanse.

Lokalpodden. Formidling i en digital tid

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Tvedestrand bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Prosjektmål: Skape en lokal kanal for formidling i vår tid, preget av kvalitet, regularitet, profesjonalitet og aktualitet, Målgruppen Barn i biblioteket: - Utvikle biblioteket videre som et "sted" de kjenner [...]

Podkasten «Den hemmelige hyllen»

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: 1. Å øke interessen for glemte litterære perler, nyere så vel som gamle, ved å fremme bøker som har hatt lave ut utlånstall over lengre tid, og som vi mener [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Tiltaket "Bøkenes kretsløp" skal: - Fornye bibliotekets rolle som litteraturformidler ved å ta formidlingen ut av biblioteket og inn i lokalsamfunnet - Utforske hvordan litteraturen lever i nærområdet og de [...]

Barnebokbad og booktok

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Herøy (Møre og Romsdal) bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Folkebiblioteka i Sande, Hareid, Ulstein og Herøy ønsker med dette prosjektet å forbetre vårt tilbod til skulane. Kommunane Herøy, Sande og Ulstein er i gong med ei lesesatsing og utarbeider [...]