Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Tvedestrand bibliotek

Samlet støtte: 110 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Innbyggere i nedslagsfeltet for samarbeidet skal oppleve en variert og relevant formidling, med et særlig fokus på å bygge ned og motvirke utenforskap i alle aspekter. De fem samarbeidende bibliotekene [...]

Prosjekteier: Nærøysund bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Målet er å synliggjøre folkebiblioteket i lokalsamfunnet, øke bruken av biblioteket som informasjons- og kunnskapstilbyder, og øke utlånet av faglitteratur.

Ringer i vann

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Bruke skjønnlitteratur som en kilde til innsikt, og som kulturopplevelse i møte med spesifikke yrkesgrupper. Møte nye lånegrupper på nye arenaer. Inspirere til og gjennomføre samtaler omkring skjønnlitteratur som har [...]

Valdres Litteraturfest

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Nord-Aurdal bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Målet med tiltakene i søknaden er å nå nye lesere, brukere og deltakere på Valdres litteraturfest 2022 ved samtlige folkebibliotek og biblioteket på Valdres vidaregåande skule. Effektmål: • Øke utlånsstallene [...]

Den utagerende lesesirkel

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Oppdal bibliotek

Samlet støtte: 55 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Bibliotekaren formidler. Det er der mange andre, som også gør. Vi mærker hvordan interessen for en bestemt titel spreder sig som ringe i vandet. Ofte starter det med et medlem [...]

Lokalhistorisk sus

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Ibestad bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Vi har en mulighet til å utnytte at vi i kommunen har et fungerende historielag, lokal tilstedeværelse fra et museum og et rikholdig historisk materiale knyttet til biblioteket. Målet er [...]

Prosjekteier: Fauske – Fuosko bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Styrke nordnorske barns kjennskap til og kunnskap om lokal litteratur og fortellinger. Gi barn magiske opplevelser gjennom lytting til spennende, fantastiske fortellinger og musikk Styrke barns fantasi og egen fortellerglede [...]

Har du hørt? (Kategori A Folkebibliotek)

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Kvæfjord bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Mål: Nå flere brukere med digitalt innhold fra biblioteket. Får vi flere treff og nye følgere når vi tar i bruk podcast og deler det via vår facebookside, hjemmeside og [...]

Biblioterapi for kropp, sjel og sinn

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Våler (Hedm) bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: ⦁ Få flere innbyggere til å lese, være fysiske og forebygge ensomhet. Dette vil være folkehelse og livsmestring ⦁ Å gjøre biblioteket synlig og mer kjent for folk, nå nye [...]

Leselyst skaper vi på morsmålet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Innbyggere med et annet morsmål enn norsk er prosjektets hovedmålgruppe. Om vi skal ta alvorlig samfunnsoppdraget om å tilby et likeverdig tilbud til alle innbyggerne, bør vi å styrke tilgangen [...]