Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

En klassiker for felleskapet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Sunndal bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Vår bibliotekar Torgeir Brun vil lese hele Anna Karenina av Leo Tolstoj. Høytlesingen blir filmet og strømmet på vår Facebookside. Vi vil også opprette en Instagramkonto og sende høytlesningen der. [...]

Skape aktive ungdomsformidlere og leseglede

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Namsos bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Vårt prosjekt tar utgangspunkt i metoden Barnebokbad (Vilde Kamfjord https://barnebokbad.no/om-metoden/) Vi ønsker å stimulerer ungdom som er ekstra interesserte i litteratur, og hjelpe dem å heve kvaliteten på den litterære [...]

Prosjekteier: Risør bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Risør bibliotek ønsker i samarbeid med skolebiblioteket på Risør barneskole, og også etterhvert de andre barneskolene Hope og Søndeled, å etablere digitale litteraturstunder og workshops. Risør barneskole har egne skolebibliotek-ambassadører [...]

Folkebiblioteket er til for deg

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Kvæfjord bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Vi vil i 2021 bruke midler fra Nasjonalbiblioteket på å benytte vår bibliotekar, som i dag jobber i 60% stilling, til å jobbe mere enn 60 %. Det som jobbes [...]

Øyhopping som formidlingsstrategi

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Ibestad bibliotek

Samlet støtte: 65 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Biblioteket befinner seg på den ene øya og er sjelden på den andre i formidlingshenseende. Ibestad forholder seg i stor grad til [...]

Prosjekteier: Tvedestrand bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Bakgrunn: Håvard Hedde er vel kjent gjennom visa; fattiggutten som møter livet med ukuelig vitalitet men som til slutt må resignere: «Ho sveik meg like vel». Hans biografiske liv er [...]

Prosjekteier: Nannestad bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Ved å oppsøke ungdomsskolen med formidling, ønsker vi å synliggjøre biblioteket som ressurs for ungdommer. Dette er i tråd med opplæringsloven som slår fast at skoler som ikke har eget [...]

Digitale arrangementer fra Sølvberget (A)

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Digitale arrangementer fra Sølvberget I koronatida satte vi på Sølvberget ned en ekstraordinær produksjonsgruppe som skulle utvikle digitalt innhold til erstatning for fysiske arrangementer. Vi prøvde oss fram med ulike [...]

Bare bok

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: PISA-undersøkinga viser at fleire elevar enn før ikkje les i fritida. Det er også ein større del som rapporterer at dei ikkje les i det heile, eller at dei bare [...]

Prosjekteier: Ål bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Tradisjonell bibliotekbruk, som lån av papirbøker og bruk av det fysiske biblioteket, står sterkt i Ål. No ynskjer me å fremje alle dei gode digitale tilboda biblioteket også har: e-bøker, [...]