Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

En klassiker for felleskapet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Sunndal bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: • Nå nye brukere gjennom digitale media • Gjøre Anna Karenina mer tilgjengelig og oppnåelig for innbyggerne i Sunndal • Skape interesse for et klassisk verk • Bruke tema fra [...]

Skape aktive ungdomsformidlere og leseglede

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Namsos bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Målet er å gi ungdom som er ekstra interessert i litteratur noe ekstra i tillegg til det skolen gir. Vi ønsker å lære dem en metode hvor man grundig går [...]

Prosjekteier: Risør bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Opparbeide et varig samarbeid med skolebibliotekene i Risør, der bibliotekambassadører skal få ansvar for å skape digitalt innhold i form av litteraturformidling og workshops, for å nå ut til nye [...]

Folkebiblioteket er til for deg

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Kvæfjord bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: 1. Flere nye registrerte voksne lånere tilknyttet Kvæfjord bibliotek. Effektmål: sammenligne statistikk for antall voksne lånere registrert i 2020 med antall voksne lånere som registreres i 2021 og i første [...]

Øyhopping som formidlingsstrategi

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Ibestad bibliotek

Samlet støtte: 65 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Tiltak 1: "Fergebiblioteket". Mål: å gjøre biblioteket synlig og mer kjent for folk, nå nye brukergrupper og rekruttere nye brukere til biblioteket. Effektmåling: brukerundersøkelse rettet til hele befolkningen og spesielt [...]

Prosjekteier: Tvedestrand bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Prosjektet vil særlig ha disse gruppene for øye: - Barn - Unge arbeidsledige, «drop outs» og andre med sosiale utfordringer. - Miljøer av voksne som lett faller utenfor hovedstrømningene og [...]

Prosjekteier: Nannestad bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: 1. Tettere samarbeid med kommunens ungdomsskole 2. Synliggjøre biblioteket som ressurs for ungdom gjennom formidling 3. Øke bibliotekets besøk av unge og øke utlån til ungdom

Digitale arrangementer fra Sølvberget (A)

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Vi ønsker å etablere digitale arrangementer for ulike målgrupper. Til sammen vil rundt 20 slike arrangementer produseres og distribueres ved hjelp av støtten. Gjennomslaget vil måles på ulike måter. For [...]

Bare bok

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Hovudmålet er å rekruttera nye lesarar og skapa leseglede. Vi ønskjer spesielt å nå gutane, som i større grad enn jentene slit med lesing. Eit delmål er å auka formidlingskompetansen [...]

Høgtlesing for dei over 13

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Midt-Telemark bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Målet er å auke lesegleda blant ungdommar, vaksne og eldre gjennom høgtlesing. Både å bli lese for, men og gjennom å lese for andre. Biblioteket skal bli meir synleg og [...]