Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Sykkelbibliotekaren

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Bærum bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Å videreutvikle bibliotekets tilbud til alle, uavhengig av funksjonsnivå, og å formidle og bringe samlingen ut av bibliotekrommet.

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Tiltaket har som mål å kombinere to av våre viktige formidlingsfelt, litteratur og film, for å øke interesse rundt begge. Vi ønsker å realisere potensialet som ligger adaptasjoner av bøker, […]

LitteraTUR

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Lørenskog bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målsetninger for del 1 av prosjektet: • Litteraturformidling utenfor biblioteket og til grupper som ikke leser mye fra før • Litteratur- og kunnskapsformidling til grupper med begrensede språkferdigheter • Treffe […]

Aktiv formidling i Innlandet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 410 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Formål: Bibliotekene i Innlandet skal være formidlingsarenaer som fremmer leselyst og leseglede Tiltaksmål: Økt utlån i folkebibliotekene i Innlandet Ha flere arenaer for lesefellesskap Økt bruk av bibliotekenes digitale ressurser […]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: – Å bidra til økt utlån av bøker som ikke er bestselgere. – Å heve nivået på litteraturformidlingen på biblioteket, ved å jobbe systematisk med formidling gjennom ulike kanaler og […]

Klar-Ferdig-Les!

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Notodden bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: • Leselyst! Tilrettelegge for gode opplevelser rundt bøker og lesing, skape bånd mellom litteraturen og leseren. • Styrke foreldrenes bevissthet for deres rolle for barnas språkutvikling. • Bli bedre kjent […]

Under radaren

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Voss bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Hovedmålet for prosjektet vil være å øke utlånet av kvalitetsbøker som vanligvis går under lånernes radar. For å kunne måle dette konkret vil vi ta utgangspunkt i etablerte forfatterskap som […]

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode:

Mål: Å stimulere til at barn 0-6 år i Vestland i aukande grad har tilgang på bøker og blir lesne for i heim, barnehage og bibliotek, og at biblioteket kjem aktivt […]

På vei hjem

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Asker bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: – Vi ønsker å øke antall unge (11-18 år), aktive lånere hos oss. – Vi ønsker å øke antall utlån på tegneserier, manga og barne- og ungdomslitteratur. – Vi ønsker […]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 050 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Prosjektet har som mål å bidra til bygging av lesekultur, der lesing og andre aktiviteter knyttet til litteratur inngår i folk sine hverdagsliv. Hensikten er både å fremme lesing og […]