Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Med dette prosjektet ønsker fylkesbibliotekene i Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Rogaland, Viken, og Innlandet å ruste bibliotekansatte i Norge til å arbeide samskapende i praksis. Prosjektets formål: Gjennom [...]

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Formål: Forprosjektet skal utvikle nye samarbeidsformer mellom bibliotekene i Mjøsbyene, slik at de sammen kan skape bedre løsninger på felles utfordringer. Mål 1: Etablere praksisfellesskap for litteraturformidling som bidrar til [...]

GRANITOL vol. 2

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019

Mål: FORMÅL: Formålet med GRANITOL vol. 2 - bibliotekfestivalen 2019, er å arrangere en annerledes og nyskapende konferanse for bibliotekansatte og andre med interesse for bibliotekutvikling i hele Norge. HOVEDMÅL: Deltakerne [...]

Biblioteket som samskaper

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 2 700 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020, 2021

Mål: Samskaping handler om at kommunen sammen med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og foreninger utvikler nye løsninger for å skape et godt lokalsamfunn og et best mulig liv for den enkelte. Med [...]

Bruk & Del -Innovasjonsspredning

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Forprosjektets formål: Forprosjektet skal etablere et kunnskapsgrunnlag og definere metodikk for hovedprosjektet. Hovedprosjektet skal føre til at bibliotekene, i mye større grad enn i dag, videreutvikler og tar i bruk [...]

Bibliotekdebatten 2016

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 40 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016

Mål: Bibliotekdebatten under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer har som mål å være med på å sette biblioteket på dagsorden under litteraturfestivalen hvert år.

Sponsing og sponsorsamarbeid i bibliotek

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 850 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016

Mål: FORMÅL: Gi innbyggerne bedre og utvidede bibliotektjenester og øke bruken av biblioteket ved hjelp av sponsormidler. HOVEDMÅL 1: Prosjektdeltakere har inngått gode sponsoravtaler til kommunens folkebibliotek. HOVEDMÅL 2: Interesserte biblioteksjefer [...]

Synlige og tilgjengelige lokalsamlinger

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Formål: Å få god oversikt over tiltak som er gjennomførbare og kan igangsettes i bibliotek i Oppland, slik at innbyggere i fylket enklere finner fram i, og finner fram til [...]

Bibliotekdebatten 2015

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 30 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Bibliotekdebatten under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer har som mål å være med på å sette biblioteket på dagsorden under litteraturfestivalen hvert år.

BokLEK – for alle førskolebarn i Oppland

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: BokLEK er et årlig bokukeprosjekt som skal invitere alle 6-åringene i Oppland til å oppdage boka gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer samt lytting. Målet er å gi barna gode litteraturopplevelser i [...]