Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Under radaren

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Voss bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Hovedmålet for prosjektet vil være å øke utlånet av kvalitetsbøker som vanligvis går under lånernes radar. For å kunne måle dette konkret vil vi ta utgangspunkt i etablerte forfatterskap som […]

Prosjekteier: Voss bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Dei siste åra har Lesersørvis som formidlingsmetode blitt omsett frå engelsk og tilpassa norske høve. Me ynskjer gjennom eit halvår å lære alle tilsette i biblioteka i Voss å bruke […]

Innsida ut

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Voss bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Målet med prosjektet er todelt: både å nå ungdommar som ikkje nyttar biblioteket i dag og å auke vår kompetanse på digital formidling.

Ny poesiformidling i biblioteket

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Voss bibliotek

Samlet støtte: 1 200 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016

Mål: 1. Gjennom samarbeid med Hauge-senteret, forfattarar, lokale lag og andre instansar skal biblioteka i Voss og Hardanger verta ein stad for sterke opplevingar gjennom ny å formidla poesi på nye […]

Debatt Voss og Mitt Afrika

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Voss bibliotek

Samlet støtte: 25 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014

Mål: Me ynskjer å styrkja biblioteket som som møteplass, kunnskapsallmenning og møtestad gjennom å arrangera debattar om aktuelle lokale og nasjonale saker, og ved å arrangere ei temaveke om Afrika hausten […]