Sykkelbibliotekaren

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Bærum bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Å videreutvikle bibliotekets tilbud til alle, uavhengig av funksjonsnivå, og å formidle og bringe samlingen ut av bibliotekrommet.

Beskrivelse

Mange eldre og andre med nedsatt funksjonsnivå har utfordringer med å få tilgang til bibliotekets tilbud, og vi ønsker å etablere Sykkelbibliotekaren. Dette skal være en bibliotekar som månedlig oppsøker enkelte institusjoner på sykkel, med tilbud til brukerne om å låne bøker, samt et formidlingsopplegg. Dette er et viktig prosjekt med tanke på å gi et bibliotektilbud til den økende andelen av eldre i befolkningen, samt å gi brukere som har utfordringer med å komme seg til biblioteket selv, tilgang til bibliotekets tilbud utenfor bibliotekrommet. Et vesentlig poeng med prosjektet er også at det skal være en del av en miljøvennlig omstilling i kommunen, der det er et ønske om å øke bruken av blant annet sykkel som transportmiddel.

Fremdriftsplan:
Oppstart vår 2024 / avslutning desember 2024.
Januar-mars: Innkjøp og klargjøring av sykkel og øvrig utstyr, og utlåns- og formidlingsopplegg.
Mars-desember: Månedlige besøk gjennomført av Sykkelbibliotekaren.

Aktiviteter:
1. Planlegging av prosjektet og markedsføringstiltak
2. Innkjøp av sykkel og utstyr
3. Gjennomføring av markedsføringstiltak
4. 1-2 dager med sykkelbesøk pr måned
5. Gjennomføring av service på sykkel ved behov i samarbeid med Birk Sport
6. Deltakelse på arrangementer i nærområdet, for eksempel Bekkestua-dagene
7. Lage prosjektrapport

Oppfølging etter prosjektperioden: Målet er at biblioteket på sikt skal kunne opprettholde og eventuelt videreutvikle tilbudet om Sykkelbibliotekaren til de aktuelle målgruppene, innenfor bibliotekets økonomiske rammer.