Klar-Ferdig-Les!

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Notodden bibliotek
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

• Leselyst! Tilrettelegge for gode opplevelser rundt bøker og lesing, skape bånd mellom litteraturen og leseren.
• Styrke foreldrenes bevissthet for deres rolle for barnas språkutvikling.
• Bli bedre kjent med barn og foreldre fra et tidlig tidspunkt. Målet er å danne en trygg og god relasjon mellom foreldre, barn og
biblioteket. På den måten kan vi inspirere hverandre, og fokusere på leseglede.

Beskrivelse

Prosjektet «Klar-Ferdig-Les!» har som mål å tilrettelegge for gode opplevelser rundt bøker, leseglede og språkutvikling blant de minste. Vi ser at det er veldig stas å komme til biblioteket med bibliotekets gavekort som blir delt ut på helsestasjonen ved 4-årskontrollen. Med gavekortet kan de foresatte sammen med barnet komme på biblioteket, og bytte kortet inn i en bokgave. Noen foreldre begynner å bruke biblioteket aktivt sammen med sine barn etter å fått løst inn gavekortet. Det er likevel slik at vi ser et behov for et utvidet tilbud som engasjerer, inspirerer og slipper løs lesegleden i barna – og foreldrene. Barn som blir lest for har gjerne et mer omfattende ordforråd, og med muligheten til å kunne uttrykke seg mer nyansert, vokser også den sosiale og kulturelle kompetansen. Uten tvil en ferdighet som er særdeles viktig. Denne kompetansen bør flest mulig ha mulighet til å utforske. Her kommer Klar-Ferdig-Les! inn som et morsomt verktøy.
Klar-Ferdig-Les! skal være en brosjyre med bok- og høytlesningstips for barn fra 0-6 år. Brosjyren deles ut på helsestasjonen. Videre planlegges det besøk på foreldremøter i barnehagene for å informere om prosjektet. Gavekortet / bokgaven vi allerede har som et etablert tilbud, ønsker vi å fortsette med, og ha som en ekstra belønning underveis. Ved å komme tidligere inn i barnas liv, og fokusere på koselige aktiviteter som kan gjøres sammen, håper vi at flere vil oppleve leseglede i hverdagen, som vi håper og tror vil generere positive opplevelser knyttet til litteratur og bibliotek. Bøkene i brosjyren «Klar-Ferdig-Les!» skal deles inn i kategorier, og det er rom for å skrive inn egne boktips. Har et barn gjennomført en kategori, kan det komme på biblioteket og få en stjerne i boka, samt en liten premie. På den måten har vi mulighet til å møte små og store flere ganger i løpet av årene før skolestart. Biblioteket er en av de viktigste grunnpilarene i samfunnet; alle er velkomne, uansett bakgrunn. Alle bør få oppleve leseglede! Med Klar-Ferdig-Les! vil vi få et verktøy som bidrar til relasjonsbygging, og oppmuntre til gode samtaler. Sist, men ikke minst, har vi tro på at prosjektet skaper samme type leseglede og stolthet blant de yngste som vi allerede kan observere hvert år under Sommerles for de eldre barna. Da sier vi: Klar! Ferdig! Les!