Prosjektbank

Søk

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021

Mål: Utvikle et nyskapende formidlingstilbud til barn. Barna skal leke seg fram til litteraturen ved bruk av ny formidlingsteknologi kombinert med digital historiefortelling og metodikken til lesersørvis.

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Målet for dette prosjektet er å styrke kompetansen innen barnebibliotekarbeid i hele landet, ved 1) utvikling og gjennomføring av nettbasert versjon av studiet «Barn, medier og bibliotek»; 2) nettverksbygging, samlinger [...]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Formidle moderne og klassisk norsk barnelitteratur gjennom flere virkemidler. Vise forskjeller i estetikk, samfunnsbilde og barnebøkers «budskap», sett over et tidsspenn på 120 år.

Neste bok ut

Pågående

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 55 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Etablere en bokforslagstjeneste på nettsidene til sør-trønderske bibliotek.

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016, 2017, 2018

Mål: 1. Utvikle gode modeller for organisering av bibliotektjenester i Trøndelag i framtidas kommunestruktur, slik at kommunene kan ta best mulig informerte beslutninger i løpet av reformprosessen. Målet er at bibliotekene [...]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014

Mål: Hovedmålet for prosjektet er å skape oppmerksomhet og debatt om våre demokratiske verdier. Vi ønsker å skape ny aktivitet i bibliotekrommet, basert på samarbeid mellom bibliotek og kunstinstitusjon. Forfattere, jurister, [...]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014

Mål: Vi ønsker å legge til rette for samtaler om vanskelige tema mellom barn og voksne. Bibliotekenes rolle som arena og tilrettelegger for samtaler, spesielt for barn, skal prøves ut. Vi [...]