Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Vi ønsker å skape en ny møteplass for barnehagelærere og bibliotekarer, med lesestunder og litteratur og for de minste som hovedtema. Konferansen planlegges som del av fylkesbibliotekenes satsing på «Leselyst […]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 050 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Prosjektet har som mål å bidra til bygging av lesekultur, der lesing og andre aktiviteter knyttet til litteratur inngår i folk sine hverdagsliv. Hensikten er både å fremme lesing og […]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 660 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Utvikle folkebibliotekets praksis og nettverk for å støtte studenter og andre innbyggere som er i en læringssituasjon. Hensikten er: – Å utvikle folkebiblioteket som medspiller og ressurs i lokalsamfunnsutvikling og […]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 3 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Fylkesbibliotekene skal bidra til at folkebibliotekene styrker sin formidlingskompetanse, slik at de når et mangfold av mennesker gjennom rollen som kunnskapsaktør og som tilretteleggere for lesing, opplevelser og deltakelse. I […]

Lån en forsker

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: OVERORDNET MÅL: utvikle et tilbud som på en enkel måte gir tilgang til formidlere av forskning til barn og unge til skole- og folkebibliotek i hele Trøndelag Resultatmål: – Etablere […]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Vi skal skape lesekultur. Prosjektet skal føre til at skole, bibliotek og lokalsamfunn skal ha en felles forståelse av at lesing er avgjørende viktig, og har kompetanse og systemer for […]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 450 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Målet for dette prosjektet er at Shared Reading-metoden tas i bruk av bibliotek, slik at lesestunder for økt livskvalitet kan tilbys nye målgrupper. Lesestundene ses som et ledd i å […]

Formidlingskompetanse i folkebibliotek

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 6 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Fylkesbibliotekene er lovpålagt å tilby kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte og har som mål å styrke formidlingskompetansen. Bibliotekene skal formidle kunnskap og kultur. Hensikten med prosjektet er å styrke bibliotekenes og […]

Barnebibliotek – et kompetanseløft!

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Målet for dette prosjektet er å styrke kompetansen innen barnebibliotekarbeid i hele landet, ved 1) utvikling og gjennomføring av nettbasert versjon av studiet «Barn, medier og bibliotek»; 2) nettverksbygging, samlinger […]

Harry og Roger leser norsk billedbog

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Formidle moderne og klassisk norsk barnelitteratur gjennom flere virkemidler. Vise forskjeller i estetikk, samfunnsbilde og barnebøkers «budskap», sett over et tidsspenn på 120 år.