Din neste bok: Nye formidlingskonsepter av voksen skjønnlitteratur på Bergen Off. Bibliotek

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Bergen bibliotek
Samlet støtte:120 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

– Å bidra til økt utlån av bøker som ikke er bestselgere.
– Å heve nivået på litteraturformidlingen på biblioteket, ved å jobbe systematisk med formidling gjennom ulike kanaler og formater.
– Å nå ut til nye brukergrupper gjennom en mer offensiv og multimedial litteraturformidling utad.
– Å fremme biblioteket som litterært kompetansesenter, der en alltid kan komme innom og få gode lesetips.
– Å utvikle måter å inkludere lånerne på, og få dem til å dele egne lesetips og readalikes, bl.a. ved å skrape interaktive litteraturarrangement (speeddate og litterær førstehjelp).
– Å aktivere en brukergruppe som vi ellers vier nokså lite oppmerksomhet til (dvs. de som primært leser «populære» bøker).

Beskrivelse

På Bergen Offentlige Bibliotek ønsker vi å utfordre den rådende bestselgerkulturen i bokmarkedet. Vi ønsker å ta utgangspunkt i de titlene som til enhver tid har lengst venteliste, og bruke dem til å lage videoer, utvikle nye formidlingskonsepter (som speeddate og litterær førstehjelp), personifiserte anbefalinger, og andre tiltak der vi løfter frem bøker fra samlingen vår som kan leses istedenfor og parallelt med de populære bøkene.

VIDEOSERIE – «MENS DU VENTER PÅ…»
En månedlig video der vi tar utgangspunkt i boka som hadde lengst venteliste den måneden, og gir korte og konsise anbefalinger til 3-4 andre bøker som kan leses istedenfor og/eller i sammenheng med den populære boka. Videoene skal ikke være lengre enn 2-3 minutter, og skal ha et muntlig og uformelt preg. Vi ser for oss videoer som holder et høyere teknisk nivå enn en gjengs Instagram-reel, med et rent grafisk profil, visuelle effekter og gjennomgående høyt produksjonsnivå. Videoene skal deles både på nettsiden, og på våre faste sosiale mediekanaler (Instagram og Facebook).
Å utvikle og produsere videoer krever arbeidstid av både formidlerne og videoteknikerne våre.
Oppstart januar 2024. Deretter månedlig ut året.

GRAFISK MATERIALE – «MENS DU VENTER PÅ…»
En månedlig plakat og brosjyre, bokmerker og klistremerker. På plakaten visualiserer vi hvordan bestselgeren står i sammenheng med andre, mindre leste bøker. Vi ønsker å gå mer systematisk til verks med å kartlegge beslektede bøker i såkalte «skyer» eller «vev». Tanken er at plakaten skal henge på et fast sted på biblioteket, der lånerne kan komme for leseinspirasjon. De fysiske bøkene kommer også til å bli utstilt på det stedet, på en visuelt tiltalende måte der koblingene mellom bøkene blir tydelige, slik at lånerne lett kan plukke med seg både en bok på vei ut. I tillegg ønsker vi å lage bokmerker, tilpasset spesifikke bøker, der vi kommer med forslag til bøker man kan lese etterpå. «Likte du denne? Da anbefaler vi også denne.» Inklusiv QR-kode til flere boktips på nettsiden. Vi ønsker også å utvikle spesielle klistremerker for å løfte fram bøker som ikke har så mye utlånt. Forslag til tekst: «Jeg samler støv», «Kan jeg bli med deg hjem?».
Vi legger vekt på at det grafiske materiale må være av høy kvalitet, med en gjennomført og gjenkjennelig grafisk profil og en tiltalende logo som vi skal utvikle selv. Oppstart januar 2024. Deretter månedlig ut året.

NY ARRANGEMENTSSERIE – «SPEED DATING MED BØKER»
Vi ønsker å teste ut et nytt arrangementskonsept der folk kan komme og oppleve en «speeddate» med ulike bøker. Publikumet blir delt inn i fire grupper, og disse gruppene vil rotere mellom 4 bord der en formidler sitter og presenterer boka i totalt ca. 5 minutter. Man får hørt noen utdrag, og man kan komme med egne spørsmål og kommentarer underveis. Etter disse 5 minuttene roterer gruppene til neste formidler. På slutten av kvelden blir lånerne bedt om å ta stilling til de 4 presenterte bøkene: Ble det en match med noen av dem?
Målet er at en slik kveld vil være mer interaktiv enn en vanlig bokpresentasjon, og folk vil bli oppmuntret til å ta aktiv stilling til bøkene. På ulike kvelder kan vi fokusere på ulike temaer: For eksempel: «Bøker fra Afrika», «Nye bøker fra bokhøsten», «Best lyrikk fra 2023».
Vi planlegger å gjennomføre 1 arrangement i løpet av mai 2024, og 1 i løpet av september 2024, med mulighet for et tredje arrangement på senhøsten 2024 eller på nyåret 2025.

NY TJENESTE FOR PERSONALISERTE LESETIPS
Vi skal utvikle en tjeneste der lånerne kan be bibliotekarene om lesetips på en mer systematisk måte, ved å fylle ut et tilpasset skjema der de kan angi hva de har likt å lese før, hvilke temaer de ønsker å lese om, og andre parametere. Med utgangspunkt i skjemaet vil bibliotekarene komme med tre-fire leseforslag.
Oppstart i løpet av april 2024, og konsentrert markedsføring på førsommeren, som forberedelse til sommerferien.

ARRANGEMENT: «LITTERÆR FØRSTEHJELP»
Vi ønsker å eksperimentere med et annet, nytt formidlingskonsept, som vi kaller «Litterær førstehjelp». Her vil vi ta utgangspunkt i de samme skjemaene som er nevnt over, men løfte det opp til et live-arrangement. Det vil være tre formidlere på scenen, og de vil ta for seg noen av disse skjemaene. (Eventuelt: At brukeren kan være en del av opplegget, og skal fortelle på scenen om han tidligere leseerfaringer og hva hen er på utkikk etter.) De tre formidlerne vil så gå i diskusjon med hverandre om hva som kan være gode lesetips til vedkommende. Dette arrangementet er inspirert av en podkast til New York Public Library, der formidlerne diskuterer lignende skjemaer med spørsmål om lesetips fra lånerne.
Å etablere et såpass nytt og eksperimentelt konsept, vil være avhengig av en litt offensiv markedsføring for å gjøre konseptet kjent hos brukerne våre. (All markedsføring regner vi som egenandel.)
Vi organiserer ett arrangement i oktober 2024, med mulighet for et nytt arrangement på våren 2025.