Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Historien om identitetsbygging

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Asker bibliotek

Samlet støtte: 100 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023, 2024

Mål: Mål 1 Bærekraftige byer og samfunn er er sentralt i utviklingen av nye Asker kommune. Kortreist kulturvirksomhet er sentralt for å nå målene om et bærekraftig byutviklingsprosjekt som knutepunkt i [...]

En god start.

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Asker bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Kort og godt. Økt satsing på litteraturformidling og mulighet for å drive med oppsøkende bibliotekvirksomhet dvs. aktiv formidling av litteratur både ute og på biblioteket.

Geoteket-Nytt Bibliotek og geologisenter

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Asker bibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016, 2017

Mål: Målet for prosjektet er å utvikle et nyskapende bibliotektilbud i Slemmestad i skjæringspunktet mellom folkebibliotek, geologisenter, sementmuseum og læringssenter. Prosjektet skal utvikle nye metoder og nytt innhold for formidling og [...]