Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

LitteraTUR

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Lørenskog bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Målsetninger for del 1 av prosjektet: • Litteraturformidling utenfor biblioteket og til grupper som ikke leser mye fra før • Litteratur- og kunnskapsformidling til grupper med begrensede språkferdigheter • Treffe […]

Leselyst!

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Lørenskog bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: 1. Få nye brukere av biblioteket som vi skal nå ved å opptre på nye arenaer, og nå mennesker som selv ikke kommer seg til biblioteket 2. Fremme leselyst og […]

Reflekterende ungdom

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Lørenskog bibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016, 2017

Mål: I samarbeid med Lørenskog videregående skole etablere en debattarena for ungdom i Lørenskog. En samfunnsengasjert mentor engasjeres som prosjektets viktigste ressursperson. Han vil ha et nært samarbeid med bibliotekets ungdomsbibliotekar, […]