Biblioteket på kino: formidlingsserie med filmer om litteratur

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Bergen bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Tiltaket har som mål å kombinere to av våre viktige formidlingsfelt, litteratur og film, for å øke interesse rundt begge. Vi ønsker å realisere potensialet som ligger adaptasjoner av bøker, eller spillefilmer og dokumentarer om litteratur eller forfattere. Tiltaket er en filmvisningsserie om litteratur, og tiltaksmålene er følgende:

– å gjøre biblioteket synlig for et nytt publikum gjennom samarbeid med potensielle visningspartnere som BIFF, Bergen internasjonale filmfestival, og BFK, Bergen filmklubb
– å gi ansatte ny formidlingserfaring med innledninger til filmvisninger og erfaring med komparativ formidling av flere medier
– tilby nye innganger til litteratur for bibliotekbrukere som ikke allerede leser, eller som leser sjeldent, og brukere med ulike funksjonsnivå og behov
– å utvikle vår digitale formidling på sosiale medier for å vise sammenhengen mellom bøker i samlingen og filmer på Filmoteket, bibliotekenes tilbud for strømming

Beskrivelse

I bibliotekrommet er det tydelig at en ny filmatisering av en bok, eller en ny teateroppsetning, skaper etterspørsel etter titler som ellers hadde blitt stående på hyllen. I 2023 ble Kerstin Ekmans «Hendelser ved vann» filmatisert og vist som årets påskekrim på NRK – og den fikk plutselig lang venteliste på bibliotekene. Det er tydelig at andre medier og kulturformer påvirker etterspørsel enormt, og vi vil aktivt iverksette dette fenomenet gjennom en serie med filmvisninger som formidler litteratur. Med tiltaket vil vi tenke nytt om våre formidlingsmetoder, og utforske filmvisning som en arena for litteraturformidling, med innledninger før filmene som kan opplyse både om film og forfatter. Vi forventer at dette både tilgjengeliggjør litteratur og aktiviserer nye lesere. Vi ønsker å sette opp mellom tre og fem filmvisninger om forfattere eller litteratur i samarbeid med aktører fra det lokale filmmiljøet. Aktuelle titler spenner fra nye spillefilmer eller dokumentarer om forfattere som Tove Ditlevsen, Annie Ernaux, John le Carré, Joyce Carol Oates og Umberto Eco.

Grunnlag for tiltaket

Tiltaket skal aktivisere vårt voksende filmpublikum på det eksisterende tilbudet «Mandagsfilmen» og oppmuntre til aktivt bruk av samlingen. De siste årene har vi gjort mye for å skape et stort publikum for filmformidling ved Bergen Offentlige Bibliotek, og dette publikummet vokser enda. Tilbudet Mandagsfilmen innebærer to visninger av en utvalgt film hver mandag, en matiné kl. 14:00 og en kveldsvisning kl. 18:00, begge i Auditoriet på Hovedbiblioteket. Salen er stort sett full til begge visningstider, med et omtrentlig gjennomsnitt på 80 besøkende hver mandag – og i starten av programmet, ofte mer. Filmene vises med lisens fra Filmrommet.

Filmformidling er en satsning som har blomstret de siste par årene, og nå vil vi bruke denne positive utviklingen til å formidle litteratur gjennom filmvisning, og få publikum til å oppsøke litteratur. Vi har som mål å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere og visningslokaler, slik at formidlingen når ut til nye grupper.

Potensielle eksterne samarbeidspartnere

Vi har vært i samtale med Bergen Internasjonale Filmfestival, og de er positive til et samarbeid med biblioteket. BIFF ble organisert for første gang i år 2000, året Bergen hadde status som Europeisk kulturhovedstad. I over 20 år har festivalen vært et kulturelt høydepunkt i Bergen. BIFF er Norges største filmfestival, og viser over 130 dokumentar- og fiksjonsfilmer årlig. Hovedprogrammet er lagt til oktober, men BIFF KINO og ulike samarbeid finner sted på ulike tidspunkt gjennom året i ulike lokaler.

Bergen filmklubb (BFK) ble grunnlagt i 1961 og er byens eldste selvstendige kino og filmklubb. BFK er en frivillig organisasjon som jobber med å formidle kvalitetsfilmer og klassikere. BFK er også positive til samarbeid med biblioteket. De når ut til et stort publikum, med spesielt mange unge voksne blant de besøkende.

Potensielle visningslokaler inkluderer BIFF KINO på Bergen kino, Tivoli på Det Akademiske Kvarter og Auditoriet på Hovedbiblioteket. Det er mulig å sette opp stand med «Sykloteket» – et mobilt minibibliotek der publikum kan låne bøker og lage lånekort.

Aktuelle titler

– Toves værelse (2023), regi. Martin Zandvliet. En kritikerrost dansk spillefilm om forfatter Tove Ditlevsen. Filmen vant publikumsprisen under filmfestivalen i Haugesund.

– Super 8-årene (2022), regi. Annie Ernaux og David Ernaux-Briot. Nobelprisvinner Annie Ernaux skildrer sitt eget liv i denne filmen, gjennom familiens super-8-filmer fra 1970-tallet.

– Umberto Eco – A Library of the World (2022), regi. Davide Ferrario. En film om bøkenes verden og et møte med bokelskeren, forfatteren og samleren Umberto Ecos personlige bibliotek.

– The Pigeon Tunnel (2023), regi. Errol Morris. Om livet og karrieren til eks-spionen David Cornwell, kjent i den litterære verden som spenning og krimforfatter John le Carré.

– Joyce Carol Oates: A Body in the Service of Mind (2021), regi. Stig Björkman. Denne dokumentaren gir innsikt i livet og skriveprosessen til en av samtidens mest kjente engelskspråklige forfattere.

Digital formidling

I forbindelse med tiltaket vil vi jobbe med formidling av bokadaptasjoner og filmer om litteratur som er tilgjengelige for lånere på strømmetjenesten Filmoteket. Biblioteket er i en omstillingstid. Dagens filmpublikum bruker strømmetjenester aller mest, men mange lånere vet ikke at biblioteket tilbyr et gratisalternativ for strømming. Ved å både formidle Filmoteket som tilbud, og samtidig formidle litteratur gjennom adaptasjoner eller filmer om bøker, kan vi nå ut både effektivt og bredt.

Fremdriftsplan

Januar-mars: oppstartsmøter, programplanlegging, avklaring av lokaler og visningsdatoer
April-juli: booking av filmrettigheter, promotering, forberedelse til formidling
August-september: tre-fem ukentlige filmvisninger
September-desember: etterarbeid, oppsummering og sluttrapport