Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Rothaugen tar over

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Utvide forståing for kva bibliotek og skulebibliotek kan vere, og bruke denne forståinga til å vidareutvikle begge formar for ungdomsbibliotek. Utforske ein ny form for drift av ungdomsavdelingar og samskaping [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Fagkonferanse om barne- og ungdomslitteratur og lesing. Styrke barn og unges forhold til litteratur og lesning gjennom å gi bibliotekansatte og andre som arbeider med barn, litteratur og lesning faglig [...]

Jakten på sannheten

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Å bygge robuste mediebrukere i dagens informasjonssamfunn. Målet for prosjektet er gjennom nye samarbeid å utvikle bibliotekenes bidrag til økt kunnskap og kompetanse hos unge til å navigere i informasjonsstrømmen. [...]

Podkasten «Den hemmelige hyllen»

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: 1. Å øke interessen for glemte litterære perler, nyere så vel som gamle, ved å fremme bøker som har hatt lave ut utlånstall over lengre tid, og som vi mener [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Tiltaket "Bøkenes kretsløp" skal: - Fornye bibliotekets rolle som litteraturformidler ved å ta formidlingen ut av biblioteket og inn i lokalsamfunnet - Utforske hvordan litteraturen lever i nærområdet og de [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 900 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023, 2024

Mål: Biblioteket har som folkeopplyser og kunnskapsformidler mulighet til å være en essensiell endringsagent i tilknytning til FNs bærekraftsmål. Bibliotekenes bidrag til samfunnet med å nå målene er særlig tydelig på [...]

Konferansen Nordic Libraries Together

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Bergen Offentlige Bibliotek og Bibliotekutvikling Vestland ønsker å arrangere konferansen Nordic Libraries Together i løpet av to dager i november 2022. Målet for konferansen er å: - Øke interessen for [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 2 100 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: - Skape en aktiv og engasjerende møteplass med fokus på læring, litteratur og kultur, både for skoleelver i skoletid og beboeren på ettermiddagstid/helger = skape et skolebibliotek etter folkebibliotek-modellen. - [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: For å kunne nå ut til alle deler av befolkningen må biblioteket også være synlig på andre arenaer enn bare i egne hus. Vi søker om midler til prosjektet NÅ [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Utforsking av filmatisk formidling i form av korte bok-pitch-filmer laget primært med tanke på elever på mellomtrinnet. Målet er å utvikle filmer som kan inspirere til lesning. Vi vil ha [...]