Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Tiltaket har som mål å kombinere to av våre viktige formidlingsfelt, litteratur og film, for å øke interesse rundt begge. Vi ønsker å realisere potensialet som ligger adaptasjoner av bøker, […]

Klimafestival for born og unge

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 550 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Bergen Offentlige Bibliotek vil gje born og unge (4 til 16 år) kunnskap, handlekraft og ei kjensle av å bli tekne på alvor i klima- og berekraftsspørsmål ved å etablere […]

Rothaugen tar over

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Utvide forståing for kva bibliotek og skulebibliotek kan vere, og bruke denne forståinga til å vidareutvikle begge formar for ungdomsbibliotek. Utforske ein ny form for drift av ungdomsavdelingar og samskaping […]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Fagkonferanse om barne- og ungdomslitteratur og lesing. Styrke barn og unges forhold til litteratur og lesning gjennom å gi bibliotekansatte og andre som arbeider med barn, litteratur og lesning faglig […]

Jakten på sannheten

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Å bygge robuste mediebrukere i dagens informasjonssamfunn. Målet for prosjektet er gjennom nye samarbeid å utvikle bibliotekenes bidrag til økt kunnskap og kompetanse hos unge til å navigere i informasjonsstrømmen. […]

Podkasten «Den hemmelige hyllen»

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: 1. Å øke interessen for glemte litterære perler, nyere så vel som gamle, ved å fremme bøker som har hatt lave ut utlånstall over lengre tid, og som vi mener […]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Tiltaket «Bøkenes kretsløp» skal: – Fornye bibliotekets rolle som litteraturformidler ved å ta formidlingen ut av biblioteket og inn i lokalsamfunnet – Utforske hvordan litteraturen lever i nærområdet og de […]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 900 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023, 2024

Mål: Biblioteket har som folkeopplyser og kunnskapsformidler mulighet til å være en essensiell endringsagent i tilknytning til FNs bærekraftsmål. Bibliotekenes bidrag til samfunnet med å nå målene er særlig tydelig på […]

Konferansen Nordic Libraries Together

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Bergen Offentlige Bibliotek og Bibliotekutvikling Vestland ønsker å arrangere konferansen Nordic Libraries Together i løpet av to dager i november 2022. Målet for konferansen er å: – Øke interessen for […]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 2 100 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: – Skape en aktiv og engasjerende møteplass med fokus på læring, litteratur og kultur, både for skoleelver i skoletid og beboeren på ettermiddagstid/helger = skape et skolebibliotek etter folkebibliotek-modellen. – […]