Prosjektbank

Søk

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Målet for prosjektet er å få dyp innsikt i hva to nye bydelsbibliotek i Bergen kan og bør være. Fremtidens bibliotek skapes gjennom omfattende brukermedvirkningsprossesser.

Se og les 2020

Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Fagkonferanse om barne- og ungdomslitteratur. Styrke barn og unges forhold til litteratur og lesning gjennom å gi voksne som arbeider med barn, litteratur og lesning faglig påfyll.

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020, 2021

Mål: For å utvikle biblioteket sine tilbod og tenester mot publikum vil me utvikle og innføre eit handteringsystem for å kontinuerlig evaluere og forbetre publikumskontakten. Me vil fyrst kartlegge og analysere [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterande og framtidige behov til system for spesialsamlingar, samt formidle den digitale kulturarven som er tilgjengelig via nb.no. Gjennom prosjektet ønsker me å legge [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Å formidle digital skjønnlitteratur, billedbøker, spill, apper og fagressurser til barn opp til 13 år. Biblioteket har et ansvar for å formidle nye muligheter for lesing, i nye formater og [...]

Den andre røynda

Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Den andre røynda - VR-mediets moglegheit for forteljing, oppleving og medskaping Når den vanlege røynda går av skaftet finst det heldigvis andre parallelle univers å søke ly i. Litteraturen har [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 750 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Det overordnede spørsmålet vi stiller oss er «Hva inneholder nasjonen Norge?». Prosjektet tar sikte på å utforske den nasjonale kulturarven i historisk og nåtidig sammenheng og diskutere hvordan vi kan [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Literacy-prosjektets overordnede mål, er å stimulere til økt lese- og informasjonskompetanse. Utgangspunktet er anskuelsen av disse evnene som en forutsetning for et velfungerende demokrati, der borgere kan manøvrere i det [...]

Se og les 2018

Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017, 2018

Mål: Konferansen Se og les avholdes 6 og 7 februar 2018 og er en fagkonferanse om barne- og ungdomslitteratur. Bergen Offentlige Bibliotek ønsker å styrke barn og unges forhold til litteratur [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 233 700

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017

Mål: Målet er at undersøkelsen Brukeratferd i bibliotek 2skal være lett tilgjengelig for bruk som et kunnskapsgrunnlag i norske folkebibliotek og i utdannings-og forskningssammenheng