Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 450 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023, 2024

Mål: Biblioteket har som folkeopplyser og kunnskapsformidler mulighet til å være en essensiell endringsagent i tilknytning til FNs bærekraftsmål. Bibliotekenes bidrag til samfunnet med å nå målene er særlig tydelig på [...]

Konferansen Nordic Libraries Together

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Bergen Offentlige Bibliotek og Bibliotekutvikling Vestland ønsker å arrangere konferansen Nordic Libraries Together i løpet av to dager i november 2022. Målet for konferansen er å: - Øke interessen for [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 2 100 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: - Skape en aktiv og engasjerende møteplass med fokus på læring, litteratur og kultur, både for skoleelver i skoletid og beboeren på ettermiddagstid/helger = skape et skolebibliotek etter folkebibliotek-modellen. - [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: For å kunne nå ut til alle deler av befolkningen må biblioteket også være synlig på andre arenaer enn bare i egne hus. Vi søker om midler til prosjektet NÅ [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Utforsking av filmatisk formidling i form av korte bok-pitch-filmer laget primært med tanke på elever på mellomtrinnet. Målet er å utvikle filmer som kan inspirere til lesning. Vi vil ha [...]

Å ta publikum med fra begynnelsen

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Målet for prosjektet er å få dyp innsikt i hva to nye bydelsbibliotek i Bergen kan og bør være. Fremtidens bibliotek skapes gjennom omfattende brukermedvirkningsprossesser.

Se og les 2020

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Fagkonferanse om barne- og ungdomslitteratur. Styrke barn og unges forhold til litteratur og lesning gjennom å gi voksne som arbeider med barn, litteratur og lesning faglig påfyll.

Førespurnadhandtering

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Mål: For å utvikle biblioteket sine tilbod og tenester mot publikum vil me utvikle og innføre eit handteringsystem for å kontinuerlig evaluere og forbetre publikumskontakten. Me vil fyrst kartlegge og analysere [...]

System for spesialsamlinger

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterande og framtidige behov til system for spesialsamlingar, samt formidle den digitale kulturarven som er tilgjengelig via nb.no. Gjennom prosjektet ønsker me å legge [...]

Klikk og les – digitalt innhold for barn

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Å formidle digital skjønnlitteratur, billedbøker, spill, apper og fagressurser til barn opp til 13 år. Biblioteket har et ansvar for å formidle nye muligheter for lesing, i nye formater og [...]