Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Klar-Ferdig-Les!

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Notodden bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: • Leselyst! Tilrettelegge for gode opplevelser rundt bøker og lesing, skape bånd mellom litteraturen og leseren. • Styrke foreldrenes bevissthet for deres rolle for barnas språkutvikling. • Bli bedre kjent […]

LesLittPåTur

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Notodden bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: • Kombinere litteratur- og naturopplevelser for å fremme leseglede og engasjement i avslappede omgivelser utenfor bibliotekets lokaler. • Gjøre bibliotektilbudet bedre kjent og komme i dialog med nye målgrupper ved […]