Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Res Bibliotheca

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lier bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Lier bibliotek skal ta en aktiv rolle som samfunnsutvikler i Lier ved å skape møteplasser som fremmer fellesskap, lokaldemokratisk engasjement og som bidrar positivt til helsefremmende lokalsamfunn. Lier bibliotek skal […]

Klimafestival for born og unge

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 550 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Bergen Offentlige Bibliotek vil gje born og unge (4 til 16 år) kunnskap, handlekraft og ei kjensle av å bli tekne på alvor i klima- og berekraftsspørsmål ved å etablere […]

Demo Deichman – bibliotekets sandkasse!

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: Deichman bibliotek ønsker å utvikle en strukturert arbeidsmodell for utvikling og testing av nye bibliotek, bibliotekkonsepter og bibliotektjenester; et metodeverk som benytter etableringer av nye Demo-bibliotek til å utvikle tilbud […]

Bærekraftig utvikling av bibliotek

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Haugesund bibliotek

Samlet støtte: 500 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: – Utvikle en bærekraftstrategi for folkebiblioteket – Utvikle et nettkurs for hvordan andre bibliotek kan gjøre det samme – Inkludere alle ansatte i arbeidet med bærekraft – Styrke kunnskapsnivå i […]

Sammen skaper vi felleskap og frirom

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 750 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: Hovedmålet for samarbeidsprosjektet er å utvikle kompetanse om hvordan biblioteket kan bidra til å styrke relasjoner for lokalsamfunnet og frivilligheten. Dette skal gjøres gjennom fire delmål: – Vi styrker biblioteket […]

Prosjekteier: Alver bibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Biblioteka i Nordhordland skal samarbeide om å planlegge, utvikle og gjennomføre interaktive arrangement innan Nordhordland UNESCO biosfæreområde. Hovudmåla for prosjektet: – Vekkje engasjement, interesse og kunnskap hos innbyggjarane innan berekraft, […]

Gamle ord i nye spor

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hovedmål: Utvikle en digital lokalhistorisk avdeling i Lillestrømbibliotekene der innholdet formidles ut til publikum i samspill, samskaping og i nye sammenhenger. Delmål: Utvikle nye formidlingsmetoder rundt historiefortelling, særlig lokalhistorie, på […]

Sakprosa og forskningsformidling i Stormen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hovedmålet er å formidle den siste forskningen omkring aktuelle tema direkte til målgruppen via debatter, foredrag og forskningsformiding på biblioteket. Vi ønsker å samarbeide med ideelle organisasjoner slik som Kreftforeningen, […]

Rothaugen tar over

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Utvide forståing for kva bibliotek og skulebibliotek kan vere, og bruke denne forståinga til å vidareutvikle begge formar for ungdomsbibliotek. Utforske ein ny form for drift av ungdomsavdelingar og samskaping […]

Digital kildekritikk

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Digital kildekritikk, DIGI101, er et grunnkurs i kildekritiske ferdigheter utviklet for førstesemesterstudenter ved UiB. Digital kildekritikk er en vesentlig komponent i den digitale forståelsen, kunnskapen og kompetansen i vårt samfunn. […]