Prosjektbank

Søk

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 900 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021

Mål: Kunsten og litteraturens hus skal være et kvalitetsløft og føre til at kompetanse og ressurser blir delt. Prosjektet skal kommer publikum til gode i form av nye tilbud og gi [...]

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 190 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Målet med forprosjektet er å kartlegge og analysere relevante strategier for å få det beste ut av samlokaliseringen og samarbeidet mellom Kristiansand Kunsthall og Kristiansand folkebibliotek. Kristiansand Kunsthall og Kristiansand [...]

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 200 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Målsettinger Kristiansand kommune har behov for en arena der tanker og tenkesett kan utfordres, nyanseres og bryte mot hverandre. Gjennom aktivt å planlegge og gjennomføre utstillinger i samarbeid med lokale [...]

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 170 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016

Mål: Utrede hvordan man kan gi pårørende til personer med symptomer på demens i Kristiansand bedre kjennskap til aktuelle digitale tjenester for målgruppen via kursing i regi av Kristiansand folkebibliotek. Teste [...]

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014

Mål: Prosjektet skal sette fokus på jenters lesing på nett og på papir. Vi ønsker å holde på de lesende jentene og stimulere dem til å fortsette å lese. Ved å [...]