Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Sammen skaper vi felleskap og frirom

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 750 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: Hovedmålet for samarbeidsprosjektet er å utvikle kompetanse om hvordan biblioteket kan bidra til å styrke relasjoner for lokalsamfunnet og frivilligheten. Dette skal gjøres gjennom fire delmål: – Vi styrker biblioteket […]

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Tiltaksmålene omfatter 5 ansatte på Vågsbygd, Tangvall og Nodeland bibliotek 1. Ansatte skal ta i bruk lesersørvis-metoden 2. Våren 2024 har vi tre formidlingsarrangementer på kvelden for voksne ett på […]

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Å nå flere med gode podcastersamtaler ledet av bibliotekets ansatte. Å få høyere lyttertall på podcastene. Å sørge for at flere ansatte behersker podcastformatet, både samtalene og teknisk produksjon.

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Vi ønsker å gjøre tre ting: – Nå ungdom der de er – på digitale flater. Videreutvikle våre tjenester for unge med fokus på podcast og instagram. Utforme en ressursside/digital […]

Scener fra et ekteskap – KFB Kunsthallen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 900 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021, 2022

Mål: Kunsten og litteraturens hus skal være et kvalitetsløft og føre til at kompetanse og ressurser blir delt. Prosjektet skal kommer publikum til gode i form av nye tilbud og gi […]

Hvordan lykkes med partnerskap?

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 190 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Målet med forprosjektet er å kartlegge og analysere relevante strategier for å få det beste ut av samlokaliseringen og samarbeidet mellom Kristiansand Kunsthall og Kristiansand folkebibliotek. Kristiansand Kunsthall og Kristiansand […]

Samarbeid og kreativitet

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 200 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Målsettinger Kristiansand kommune har behov for en arena der tanker og tenkesett kan utfordres, nyanseres og bryte mot hverandre. Gjennom aktivt å planlegge og gjennomføre utstillinger i samarbeid med lokale […]

Pårørende til personer med demens

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 170 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016

Mål: Utrede hvordan man kan gi pårørende til personer med symptomer på demens i Kristiansand bedre kjennskap til aktuelle digitale tjenester for målgruppen via kursing i regi av Kristiansand folkebibliotek. Teste […]

Jenter, blogging og annen litteratur

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014

Mål: Prosjektet skal sette fokus på jenters lesing på nett og på papir. Vi ønsker å holde på de lesende jentene og stimulere dem til å fortsette å lese. Ved å […]