Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Bærekraftig utvikling av bibliotek

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Haugesund bibliotek

Samlet støtte: 500 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2024, 2025

Mål: – Utvikle en bærekraftstrategi for folkebiblioteket – Utvikle et nettkurs for hvordan andre bibliotek kan gjøre det samme – Inkludere alle ansatte i arbeidet med bærekraft – Styrke kunnskapsnivå i […]

Prosjekteier: Haugesund bibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Dette forprosjektet skal resultere i prototyper av møbler og underlagsmateriale for produksjon av møbler som kan tas i bruk av alle bibliotek i landet.

Eg e fra Haugesund

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Haugesund bibliotek

Samlet støtte: 700 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Dette prosjektet skal bidra til at befolkningen i Haugesund kjenner byens historie – at de vet hvor de kommer fra. Det skal skape stolthet og entusiasme – de skal være […]

Debatteket – Trippel fokus på Haugesund

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Haugesund bibliotek

Samlet støtte: 40 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Bibliotekets mål for prosjektet: • Sette aktuelle tema på dagsorden i biblioteket • Knytte til seg en ny samarbeidspartner • Utvikle biblioteket som debattarena og samfunnsaktør • Synliggjøre biblioteket gjennom […]

Vern gjennom bruk

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Haugesund bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Hovedmål for prosjektet er å innrede deler av 1. etasje av Haugesund folkebibliotek til et flerbruksareal med fleksibel møblering slik at det kan fungere som bibliotekareal i det daglige og […]