Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Digital kildekritikk

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Digital kildekritikk, DIGI101, er et grunnkurs i kildekritiske ferdigheter utviklet for førstesemesterstudenter ved UiB. Digital kildekritikk er en vesentlig komponent i den digitale forståelsen, kunnskapen og kompetansen i vårt samfunn. […]

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Målet med forprosjektet er å utrede mulighetene for — og forberede — et hovedprosjekt som skal pilotere og levere forslag for bruk og implementering av KI-baserte verktøy og teknologier i […]

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 1 000 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Prosjektet skal etablere en helhetlig datahåndteringsplan-støttepakke som kan tas i bruk ved større og mindre UH-bibliotek. Forskere møter krav om å levere en datahåndteringsplan (DHP) for å fremme arkivering av […]

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 1 300 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Å kunne identifisere og få tilgang til litteratur knyttet til FNs bærekraftsmål er nyttig for både forskere og brukere av forskning ute i samfunnet.  Målet med prosjektet er å etablere en nettside som gir […]

Brukerstyrt innlevering for åpen tilgang

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Utrede og anbefale hvordan lokale digitale løsninger for innlevering, bedømming og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver og avhandlinger skal utvikles i lys pågående nasjonal utvikling.

Tekst og kildebruk i digital læring

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 640 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Mål: Prosjektet har som overordnet mål å styrke bibliotekarer og faglærere sitt samarbeid om å integrere undervisning i informasjonskompetanse og akademisk skriving i undervisningsopplegg ved universitet og høyskoler, og dermed styrke […]

Spesialsamlinger i bibliotekene

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 525 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av en konferanse med tema Spesialsamlinger i bibliotekene, arrangert av Universitetsbiblioteket i Bergens (UBs) Seksjon for spesialsamlinger. Søknaden er knyttet til utlysningens hovedområde 3: «Frie, […]

Frie vitenskapelige publikasjoner

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 510 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Åpen tilgang til forskningsresultater er et allment gode og et strategisk forskningspolitisk mål for myndigheter, forskningsinstitusjoner og andre aktører nasjonalt og internasjonalt. Forskningsinstitusjoner har en nøkkelrolle i å produsere kunnskap, […]

Node til node, skulder mot skulder

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 450 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017, 2018, 2019

Mål: «Node til node, skulder mot skulder – Digital formidling og effektive arbeidsprosesser» vil styrke det eksisterende samarbeidet mellom spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen og UB-NTNU. Begge bibliotekene har jobbet med […]

Grieg Research Guide

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Prosjektet Grieg Research Guide skal resultere i utvikling av en nettbasert guide, inneholdende en kommentert vitenskapelig bibliografi over litteratur om Edvard Grieg og en verkfortegnelse over Griegs verk med semantiske […]