Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 1 300 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Å kunne identifisere og få tilgang til litteratur knyttet til FNs bærekraftsmål er nyttig for både forskere og brukere av forskning ute i samfunnet.  Målet med prosjektet er å etablere en nettside som gir [...]

Brukerstyrt innlevering for åpen tilgang

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Utrede og anbefale hvordan lokale digitale løsninger for innlevering, bedømming og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver og avhandlinger skal utvikles i lys pågående nasjonal utvikling.

Tekst og kildebruk i digital læring

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 640 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020

Mål: Prosjektet har som overordnet mål å styrke bibliotekarer og faglærere sitt samarbeid om å integrere undervisning i informasjonskompetanse og akademisk skriving i undervisningsopplegg ved universitet og høyskoler, og dermed styrke [...]

Spesialsamlinger i bibliotekene

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 525 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av en konferanse med tema Spesialsamlinger i bibliotekene, arrangert av Universitetsbiblioteket i Bergens (UBs) Seksjon for spesialsamlinger. Søknaden er knyttet til utlysningens hovedområde 3: «Frie, [...]

Frie vitenskapelige publikasjoner

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 510 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Åpen tilgang til forskningsresultater er et allment gode og et strategisk forskningspolitisk mål for myndigheter, forskningsinstitusjoner og andre aktører nasjonalt og internasjonalt. Forskningsinstitusjoner har en nøkkelrolle i å produsere kunnskap, [...]

Node til node, skulder mot skulder

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 450 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017, 2018, 2019

Mål: "Node til node, skulder mot skulder - Digital formidling og effektive arbeidsprosesser" vil styrke det eksisterende samarbeidet mellom spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen og UB-NTNU. Begge bibliotekene har jobbet med [...]

Grieg Research Guide

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Prosjektet Grieg Research Guide skal resultere i utvikling av en nettbasert guide, inneholdende en kommentert vitenskapelig bibliografi over litteratur om Edvard Grieg og en verkfortegnelse over Griegs verk med semantiske [...]

Forskningskommunikasjon i endring

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Prosjektet har som mål å - visualisere bibliografiske koblinger ved hjelp av nettverksanalyser og dermed kartlegge kommunikasjonsstrømmen samt lokalisere eksisterende, manglende eller voksende forskningsområder - kartlegge omtale av publikasjoner i [...]

BIBSYS Biblioteksbase i semantisk web

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 845 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: Norske fag- og forskningsbibliotek forvalter mange informasjonsressurser som skal understøtte utdanning- og forskningsprosessen. Semantisk webteknologi kan bidra til å øke relevansen og verdien av Bibliotekbasen og spesialsamlinger, ved å tilby [...]

Skeivt arkiv og kompetansesenter

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016, 2017

Mål: Vi søker om et treårig utviklingsprosjekt som kan legge grunnlaget for et permanent skeivt historisk arkiv og kompetansesenter i Norge. Bibliotekene kan spille en nøkkelrolle i synliggjøring og formidling av [...]