Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Fengslende litterære tips

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Presentere litteratur til innsatte i Bodø fengsel med mål om å: Øke leselyst Vise frem god litteratur Fortelle om gode leseopplevelser Inspirere til å bli nysgjerrig på ulike litteraturuttrykk Vi […]

Sakprosa og forskningsformidling i Stormen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hovedmålet er å formidle den siste forskningen omkring aktuelle tema direkte til målgruppen via debatter, foredrag og forskningsformiding på biblioteket. Vi ønsker å samarbeide med ideelle organisasjoner slik som Kreftforeningen, […]

Stormfulle høydepunkter

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Mål for tiltaket: Økt trygghet i personalgruppa på formidling Større bevissthet omkring formidling Flere ansatte som formidler via podkast Enda større fokus på litteratur fra nord i formidlingen Flere flater […]

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Stormen bibliotek ønsker å nå et mer representativt publikum, både når det gjelder alder og kulturell bakgrunn. Stormen bibliotek ønsker å sette i gang kunnskapsbaserte endringer, der analyser av egen […]

Ringer i vann

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Bruke skjønnlitteratur som en kilde til innsikt, og som kulturopplevelse i møte med spesifikke yrkesgrupper. Møte nye lånegrupper på nye arenaer. Inspirere til og gjennomføre samtaler omkring skjønnlitteratur som har […]

Leseglede

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Målet med prosjektet er å spre leseglede blant barn og unge, og øke formidlingen av bøkene vi har i biblioteket. Tiltakene skal skje utenfor biblioteket.

SkaperStormen Digital historiefortelling

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019, 2020

Mål: Stormen bibliotek søker med dette om prosjektmidler til et utviklingsprosjekt for å etablere en satsing for ungdom rundt historiefortelling i den digitale tidsalder. Prosjektet bygger videre på ungdomsnettverket Unge Stormen, […]

Senter for film og formidling

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017, 2018

Mål: En rekke byer og biblioteker i Norge har sin egen satsing på film for barn og unge. Dette ønsker vi å bygge opp i Bodø, og vi er i samtaler […]

Modell for ungdomsmedvirkning i praksis.

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 1 500 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Hovedmål Hovedmål Prosjektet har som hovedmål å utvikle og etablere Stormen bibliotek og litteraturhus som et av landets mest nyskapende sted for kunnskap og kulturopplevelser, forankret i kjerneverdiene tilgjengelighet, mangfold […]