Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Alver bibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Biblioteka i Nordhordland skal samarbeide om å planlegge, utvikle og gjennomføre interaktive arrangement innan Nordhordland UNESCO biosfæreområde. Hovudmåla for prosjektet: – Vekkje engasjement, interesse og kunnskap hos innbyggjarane innan berekraft, […]

Verkstadsintegrering

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Alver bibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: 1. Bruke lokale arbeidsgrupper av barn og unge til å finne fram til gode modellar for verkstadsarbeid, der samarbeid gjennom praktisk arbeid skapar venskap og tryggleik på tvers av spåkbarrierar. […]

Praksisfellesskap

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Alver bibliotek

Samlet støtte: 1 480 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2013, 2014, 2015, 2016

Mål: Undertittel: To bibliotek – ein struktur 1. Utvikle eit alternativ til hovudbibliotek / filial-struktur ved samanslåing av kommunar. 2. Betre kvaliteten på bibliotekstilbodet i Lindås og Meland gjennom å lage […]