Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Res Bibliotheca

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lier bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Lier bibliotek skal ta en aktiv rolle som samfunnsutvikler i Lier ved å skape møteplasser som fremmer fellesskap, lokaldemokratisk engasjement og som bidrar positivt til helsefremmende lokalsamfunn. Lier bibliotek skal […]

Gutter og leselyst

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Lier bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Tiltaket har som mål å skape mer leseglede blant gutter på ungdomsskolene i Lier kommune, og styrke bibliotekpersonalets formidlingskompetanse.

Fiskene som slår røtter

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Lier bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Formidle og gjøre kjent bærekraftsmålene ved å demonstrere akvaponi i biblioteket. Inspirere folk til å dyrke selv på hjemmebane (urbant landbruk). Involvere barn og unge ved å tilby eierskap til […]