Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Gutter og leselyst

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Lier bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Tiltaket har som mål å skape mer leseglede blant gutter på ungdomsskolene i Lier kommune, og styrke bibliotekpersonalets formidlingskompetanse.

Fiskene som slår røtter

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lier bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Formidle og gjøre kjent bærekraftsmålene ved å demonstrere akvaponi i biblioteket. Inspirere folk til å dyrke selv på hjemmebane (urbant landbruk). Involvere barn og unge ved å tilby eierskap til [...]